Pressmeddelanden

Ansvarsfullt beslut av regeringen gällande fastighetsskatten

Thomas Blomqvist
02.09.2022 kl. 16:39

Försörjning, försvar och företagsamhet

Thomas Blomqvist
01.09.2022 kl. 14:30

Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet

Thomas Blomqvist
29.08.2022 kl. 11:03

Bergqvist och Rehn-Kivi kräver klarhet i Kårkulla-frågan

Sandra Bergqvist och Veronica Rehn-Kivi
26.08.2022 kl. 16:30

Viktigt beslut om tilläggsmedel 

Thomas Blomqvist
26.08.2022 kl. 10:03

Vårdkrisen kräver konkreta och förebyggande lösningar

Veronica Rehn-Kivi
23.08.2022 kl. 16:17

Glöm inte Ukraina!

Anders Adlercreutz
23.08.2022 kl. 10:49

Glöm inte Ukraina!

Anders Adlercreutz
23.08.2022 kl. 09:44

Lagstiftningen bör rättas till för att träbyggandet ska ta fart

Anders Adlercreutz
22.08.2022 kl. 15:11

Bergqvist vill se fler flygförbindelser till Åbo flygplats

Sandra Bergqvist
30.06.2022 kl. 11:01

Viktigt värna om det nordiska perspektivet i alla lägen

Thomas Blomqvist
28.06.2022 kl. 13:40

En seger för jämställdheten och landets kvinnor och flickor.

Anna-Maja Henriksson
27.06.2022 kl. 19:38

Seniorrådgivningar tar ett steg framåt!

Veronica Rehn-Kivi
16.06.2022 kl. 10:10

Mina varmaste gratulationer till Åland för 100 år av självstyrelse!

Anna-Maja Henriksson
09.06.2022 kl. 10:54

Seniorrådgivning för alla våra äldre!

Veronica Rehn-Kivi
24.05.2022 kl. 17:40

Företagsamhet viktigt också i svåra tider

Thomas Blomqvist
24.05.2022 kl. 13:10