Pressmeddelanden

Viktiga beslut för ekonomin och de studerande

Anna-Maja Henriksson
11.02.2022 kl. 16:35

Övertygande helhet med sporrande element

Anders Adlercreutz
11.02.2022 kl. 16:38

Post ska hitta fram även på svenska!

Sandra Bergqvist
11.02.2022 kl. 10:14

Cybersäkerheten har en allt större betydelse i en digitaliserad värld

Veronica Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:28

Vi behöver en gemensam vision om Nordens framtid

Anders Adlercreutz och Eva Biaudet
09.02.2022 kl. 14:49

Lösningen kring Veikkaus-pengarna skapar stabilitet och förutsebarhet

Anders Adlercreutz
08.02.2022 kl. 17:51

Barnens rättigheter måste beaktas i lagstiftningsarbetet

Mikko Ollikainen
08.02.2022 kl. 16:26

Fokus ska läggas på att stärka ekonomin

Anders Adlercreutz
08.02.2022 kl. 16:17

Samernas rätt till vård på eget modersmål måste tryggas

Anna-Maja Henriksson
06.02.2022 kl. 12:36

Norrback orolig för självförsörjningsgraden för livsmedel

Anders Norrback
04.02.2022 kl. 12:43

Det förebyggande arbetet är viktigt också inom cancervården

Veronica Rehn-Kivi
04.02.2022 kl. 12:22

Lönsamhetskrisen i lantbruket måste åtgärdas

Thomas Blomqvist
03.02.2022 kl. 11:17

Nu är det inte läge att fika efter snabbvinster.

Anders Adlercreutz
02.02.2022 kl. 17:32

Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen
01.02.2022 kl. 15:12

Viktigt att trygga tågtrafiken 

Thomas Blomqvist
27.01.2022 kl. 15:13

Havsöringsbeståndet i Storå måste tryggas

Anders Norrback
27.01.2022 kl. 10:50

Vårdreformen behöver ett tomt bord

Veronica Rehn-Kivi
19.01.2022 kl. 17:21

Naturgas är inte en hållbar energikälla

Anders Adlercreutz
03.01.2022 kl. 17:37

Adlercreutz presenterar en modell för lokala avtal

Anders Adlercreutz
15.12.2021 kl. 13:55

Efterlängtat beslut gällande varg

Anders Norrback
15.12.2021 kl. 09:44

Rehn-Kivi nöjd med viktiga förebyggande åtgärder i nästa års budget

Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:54

Jackpott för Korsholm !

Joakim Strand
10.12.2021 kl. 12:55