Pressmeddelanden

Vi måste arbeta mot kvinnovåld varje dag

Anna-Maja Henriksson
25.11.2021 kl. 13:21

För att bemöta hybridhot krävs samarbete, inte splittring

Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:58

Finland behövs i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak 

Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 15:59

Äntligen utbildas brandmän på svenska igen

Anna-Maja Henriksson
18.11.2021 kl. 17:53

Naturgas är inte en hållbar energikälla

Anders Adlercreutz
17.11.2021 kl. 14:43

Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön

Eva Biaudet
11.11.2021 kl. 19:25

Anders Adlercreutz vill ha likvärdiga och ekvivalenta examina i Norden

Anders Adlercreutz
04.11.2021 kl. 14:18

Enhetligare klient- och patientdatasystem behövs

Mikko Ollikainen
28.10.2021 kl. 17:36

Migration och mänskliga rättigheter oskiljaktiga i EU

Eva Biaudet
27.10.2021 kl. 14:50

Nu behöver vi snabba satsningar för välmåendet – på alla fronter

Veronica Rehn-Kivi
20.10.2021 kl. 16:25

Märklig interpellationsdebatt om halvfärdigt förslag

Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:38

EU-bygget kräver att rättsstatsprincipen följs!

Anna-Maja Henriksson
13.10.2021 kl. 07:00

Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

Sandra Bergqvist
11.10.2021 kl. 12:58

Viktigt med svenskspråkig räddningsutbildning i Finland

Mats Löfström
11.10.2021 kl. 10:22

Egendomsskyddet får inte försvagas

Thomas Blomqvist
09.10.2021 kl. 12:08

Specialbarn måste garanteras rehabilitering

Veronica Rehn-Kivi
08.10.2021 kl. 12:46

Målmedvetet jämställdhetsarbete behövs i Finland och i EU

Thomas Blomqvist
07.10.2021 kl. 15:33

Självklart borde Åbo Akademi få utbilda jurister!

Sandra Bergqvist
01.10.2021 kl. 10:50

Välkommet försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Thomas Blomqvist
30.09.2021 kl. 16:59