Pressmeddelanden

Enhetligare klient- och patientdatasystem behövs

Mikko Ollikainen
28.10.2021 kl. 17:36

Migration och mänskliga rättigheter oskiljaktiga i EU

Eva Biaudet
27.10.2021 kl. 14:50

Nu behöver vi snabba satsningar för välmåendet – på alla fronter

Veronica Rehn-Kivi
20.10.2021 kl. 16:25

Märklig interpellationsdebatt om halvfärdigt förslag

Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:38

EU-bygget kräver att rättsstatsprincipen följs!

Anna-Maja Henriksson
13.10.2021 kl. 07:00

Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

Sandra Bergqvist
11.10.2021 kl. 12:58

Viktigt med svenskspråkig räddningsutbildning i Finland

Mats Löfström
11.10.2021 kl. 10:22

Egendomsskyddet får inte försvagas

Thomas Blomqvist
09.10.2021 kl. 12:08

Specialbarn måste garanteras rehabilitering

Veronica Rehn-Kivi
08.10.2021 kl. 12:46

Målmedvetet jämställdhetsarbete behövs i Finland och i EU

Thomas Blomqvist
07.10.2021 kl. 15:33

Självklart borde Åbo Akademi få utbilda jurister!

Sandra Bergqvist
01.10.2021 kl. 10:50

Välkommet försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Thomas Blomqvist
30.09.2021 kl. 16:59

Förstagångskvoterna leder till tunneltänk och bör slopas

Anders Adlercreutz
29.09.2021 kl. 13:47

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter kräver konkreta åtgärder gällande skarven

Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand
29.09.2021 kl. 18:36

Förebyggande åtgärder sparar på statens kostnader på sikt

Veronica Rehn-Kivi
28.09.2021 kl. 16:52

Pragmatiska satsningar på sysselsättning och klimat!

Sandra Bergqvist
28.09.2021 kl. 15:34

Bergqvist kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor

Sandra Bergqvist
24.09.2021 kl. 15:20

Familjeledighetsreformen möjliggör ett mer jämställt arbetsliv

Anders Adlercreutz
21.09.2021 kl. 18:11

Myndigheternas närvaro i skärgården måste garanteras

Sandra Bergqvist
21.09.2021 kl. 15:47