Pressmeddelanden

Jämlikt föräldraskap främjar barnets rättigheter

Veronica Rehn-Kivi
21.09.2021 kl. 14:00

Följderna av coronapandemin på barn och unga måste tas på allvar 

Mikko Ollikainen
17.09.2021 kl. 13:26

Föräldraledighetsreformen stöder ett mer jämställt föräldraskap

Thomas Blomqvist
16.09.2021 kl. 14:33

Adlercreutz efterlyser ett jämställt uppbåd

Anders Adlercreutz
16.09.2021 kl. 17:42

Delaktighet är avgörande för lyckad integration

Sandra Bergqvist
15.09.2021 kl. 15:14

Tydliga etappmål behövs för biståndspolitiken

Eva Biaudet
14.09.2021 kl. 15:01

Tillväxt, höjt hushållsavdrag och ambitiösa klimatbeslut

Anna-Maja Henriksson
09.09.2021 kl. 21:14

Energiomställningen tar fart

Anders Adlercreutz
09.09.2021 kl. 19:13

Äntligen kan vi slopa tvåmetersregeln

Veronica Rehn-Kivi
07.09.2021 kl. 14:30

Ska verkligen 8-åringar tvingas bära ansiktsmask?

Sandra Bergqvist
23.08.2021 kl. 12:21

En fungerande vård kräver satsningar 

Veronica Rehn-Kivi
20.08.2021 kl. 14:54

20 punkter för en bättre vård och omsorg i Finland

Svenska Riksdagsgruppen
20.08.2021 kl. 11:43

Sysselsättningen, klimatet och arbetsinvandringen

Svenska Riksdagsgruppen
19.08.2021 kl. 12:38

Finland får sin äldreombudsman

Anna-Maja Henriksson
13.08.2021 kl. 13:05

EU bör vara vägvisare i klimatpolitiken

Anders Adlercreutz
10.08.2021 kl. 17:00

Riksdagsgruppens sommarmöte

Svenska Riksdagsgruppen
09.08.2021 kl. 14:38

Henriksson vikarierar statsministern

Anna-Maja Henriksson
11.07.2021 kl. 10:18

Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring

Sandra Bergqvist
02.07.2021 kl. 11:46

Svenska riksdagsgruppen valde ny generalsekreterare

Svenska Riksdagsgruppen
02.07.2021 kl. 09:40

Ett fungerande trafiknät skapar framtidstro

Mikko Ollikainen
01.07.2021 kl. 11:23