SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3004

gsm 044-9810 191

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.andersadlercreutz.fi

Assistent
Anni Dahlén
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050 - 436 2189

förnamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Egentliga Finland
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn. 09 432 3137

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Rosanna Blomster
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn  09-432 4137

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Helsingfors valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3015

www.evabiaudet.fi

Assistent
Johanna Mantere
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09 432 4015

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Kontaktuppgifter

 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.thomasblomqvist.fi

Assistent
Anni Dahlén
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4008

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
riksdagsledamot, justitieminister, SFP:s ordförande
Kontaktuppgifter

 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.anna-maja.fi

Assistent
Ida-Maria Skytte
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-4324113

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Elin Boman
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn. 09 432 3056

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Lasse Paukkonen
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn. 09 432 4056 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn. 09 432 3146

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Wilhelmina Hindström
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn +358 9 432 4146 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nyland
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09 432 3027

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Rosanna Blomster
Kontaktuppgifter (assistent)

puh 09-432 4137

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3166

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Mirjam Fogde
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4166

fornamn.efternamn@riksdagen.fi