SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3004

gsm 044-9810 191

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.andersadlercreutz.fi

Assistent
Anni Dahlén
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4008

förnamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Egentliga Finland
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordförande
Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Rosanna Blomster
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-4321

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Helsingfors valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3015

www.evabiaudet.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3008

gsm 050-512 1776

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.thomasblomqvist.fi

Assistent
Anni Dahlén
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4008

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
riksdagsledamot, justitieminister, SFP:s ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09- 432 3113

gsm 050-512 2377

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.anna-maja.fi

Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Elin Boman
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4090

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Mikaela Wickman
Kontaktuppgifter (assistent)
fornamn.efternamn@riksdagen.fi
SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Johannes Wilson
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn +358 9 432 4146 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nyland
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-4321

gsm 050-344 5031

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Vilhelm Forss
Kontaktuppgifter (assistent)

puh 09-432 4027

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3166

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Katarina Nylund
Kontaktuppgifter (assistent)

fornamn.efternamn@riksdagen.fi