SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Undervisningsminister, SFP:s ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 30 04

gsm 044-981 01 91

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.andersadlercreutz.fi

Assistent
Benina Uotinen
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050-431 86 35

förnamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Kontaktuppgifter

gsm 050-363 31 12

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Annika Kuoppamäki
Kontaktuppgifter (assistent)

tel +358 50 368 28 17

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Egentliga Finland
Riksdagsledamot, Idrotts- och ungdomsminister
Kontaktuppgifter

tfn. 09-432 31 37

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Nicolina Nordman
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn  050 590 49 60

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Helsingfors valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 30 15

www.evabiaudet.fi

Assistent
Johanna Mantere
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 40 15

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens andra vice ordföranden
Kontaktuppgifter

tfn. 09-432 30 56

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Jan-Erik Kress
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn. 09-432 40 56 

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn. 09-432 31 46

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Frida Sigfrids
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050-562 90 23.

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Vasa valkrets
Riksdagsledamot, Europa- och ägarstyrningsminister
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 31 66

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Alina Ivars
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn +358 50 355 55 04

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
Riksdagsledamot
Kontaktuppgifter

gsm 050-356 08 65

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Richard Sjölund
Kontaktuppgifter (assistent)

gsm 050-566 99 77

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
Riksdagsledamot, Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 30 90

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Assistent
Ida Slöör
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 050-441 30 39

fornamn.efternamn@riksdagen.fi