Pressmeddelanden

Kloka och glada Fiskfebruari!

Sandra Bergqvist
21.01.2021 kl. 06:10

Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen

Anders Norrback
20.01.2021 kl. 14:00

De finska yrkesfiskarna behövs

Sandra Bergqvist
19.01.2021 kl. 18:21

Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser

Sandra Bergqvist och Anna-Maja Henriksson
19.01.2021 kl. 17:17

Partiordförande Anna-Maja Henriksson har varit minister i 2 000 dagar

Anna-Maja Henriksson
18.12.2020 kl. 16:27

Företagare som bedriver gårdsturism kan få ökat coronastöd

Thomas Blomqvist
17.12.2020 kl. 11:52

Pengar till en ny Rävsundsbro behövs nu!

Sandra Bergqvist
14.12.2020 kl. 12:21

Vårdreformen måste prioritera gott ledarskap och jämlik vård!

Sandra Bergqvist
14.12.2020 kl. 17:06

Vårdreformen är en satsning på välfärden

Veronica Rehn-Kivi
14.12.2020 kl. 14:48

Välkomnade tilläggspengar för 4H och fisket

Anders Norrback
11.12.2020 kl. 13:23

Kvarkens världsarv får kännbar tilläggsfinansiering

Mikko Ollikainen
11.12.2020 kl. 13:22

Hamnvägen ger investeringar och arbetsplatser

Joakim Strand
11.12.2020 kl. 13:18

Riksdagen befäster kvinnoorganisationernas anslag

Eva Biaudet
11.12.2020 kl. 12:33

Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten

Thomas Blomqvist
11.12.2020 kl. 12:26

Julklappspengarna möjliggör viktiga satsningar i Österbotten 

Anna-Maja Henriksson
11.12.2020 kl. 12:24

Viktiga satsningar på ungas företagsamhet och export

Anders Adlercreutz
11.12.2020 kl. 12:20

Viktiga trafikleder, stöd för unga företagare och yrkesfiskare finns med på listan

Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi
11.12.2020 kl. 12:17

Yrkesfiskarna bör ges ersättning för skador som orsakats av skarven

Anders Norrback
10.12.2020 kl. 15:48