Pressmeddelanden

Gränshinderarbetet gör skillnad i de nordiska medborgarnas vardag 

Thomas Blomqvist
02.02.2023 kl. 16:00

Vårdsituationen måste fås under kontroll

Anna-Maja Henriksson
02.02.2023 kl. 15:07

Långsiktigt arbete behövs för att stärka jämställdheten

Thomas Blomqvist
01.02.2023 kl. 15:26

Steget framåt för reformen av den sociala tryggheten

Anders Norrback och Veronica Rehn-Kivi
31.01.2023 kl. 16:33

Svenskspråkiga unga ska ha samma möjlighet till information om brott

Mikko Ollikainen
27.01.2023 kl. 13:33

 De stora spårsatsningarna måste granskas kritiskt

Anders Adlercreutz
25.01.2023 kl. 14:15

Elstödet till konsumenter är viktigt för hushållen

Thomas Blomqvist
25.01.2023 kl. 14:14

Funktionshinderservicelagen tog idag ett stort steg framåt

Veronica Rehn-Kivi
25.01.2023 kl. 11:56

Förkorta vårdköerna genom mångsidiga servicesedlar!

Sandra Bergqvist
25.01.2023 kl. 18:11

Viktigt beslut om Leopardinsatserna

Anders Adlercreutz
25.01.2023 kl. 18:48

Viktigare än någonsin att skapa framtidstro

Joakim Strand
24.01.2023 kl. 15:26

Nationell arbetsgrupp stöder lokala åboländska projekt

Sandra Bergqvist
24.01.2023 kl. 10:49

Ramstein-mötet måste öppna för ett effektivare stöd till Ukraina

Anders Adlercreutz
20.01.2023 kl. 12:09

Nu blir det fler undervisningstimmar i svenska 

Anna-Maja Henriksson
19.01.2023 kl. 14:58

Slopa behovsprövningen av arbetskraft

Anders Adlercreutz
19.01.2023 kl. 14:57

Äntligen kan translagen fås i mål!

Veronica Rehn-Kivi
19.01.2023 kl. 13:12

Klimatförändringen måste hanteras

Anders Norrback
11.01.2023 kl. 14:42

Glädjande beslut för Västnyland och hela Finland

Thomas Blomqvist
03.01.2023 kl. 19:55

Kompetenskravet på färjeförare måste granskas nu!

Sandra Bergqvist
21.12.2022 kl. 13:22

Sysselsättningsmålen överträffades, men vi kan bättre.

Anders Adlercreutz
20.12.2022 kl. 14:02

Gängkriminalitet är allvarligt och kräver olika former av åtgärder

Sandra Bergqvist
19.12.2022 kl. 11:04