Pressmeddelanden

Jämställdhetsarbetet kräver krafttag

Thomas Blomqvist
10.10.2019 kl. 13:31

Familjereform, snabbare arbetslov och skattelättnader för investeringar

Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Välkomnar satsningar på utbildning, regionerna och svenskan

Sandra Bergqvist
08.10.2019 kl. 18:18

Viktiga satsningar på kunnande och utbildning

Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

De behövs framtidsinvesteringar

Thomas Blomqvist
29.09.2019 kl. 14:26

Ett delat hot kräver ett delat ansvar

Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:05

Lillholmens bro tilldelas 8,3 miljoner euro över åren 2020-2022

Sandra Bergqvist
18.09.2019 kl. 16:09

Adlercreutz välkomnar vägpengar till planskild anslutning på stamväg 51

Anders Adlercreutz
18.09.2019 kl. 16:08

En seger för exportkusten!

Joakim Strand
18.09.2019 kl. 16:07

Välkomna satsningar på infrastruktur i statsbudgeten

Anders Norrback
18.09.2019 kl. 16:06

Anslaget till Vassor-Kärklax är en fantastisk nyhet

Mikko Ollikainen
18.09.2019 kl. 16:04

Nu kommer pengar till Riksväg 8 och Lillholmens bro i Pargas

Anna-Maja Henriksson
18.09.2019 kl. 16:03

Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

Veronica Rehn-Kivi
18.09.2019 kl. 11:20

Finland bör följa Sverige och förbjuda mikroplaster i kosmetika

Mats Löfström
17.09.2019 kl. 16:05

Adlercreutz välkomnar regeringens program för att öka investeringarna

Anders Adlercreutz
17.09.2019 kl. 20:10

En budget som andas framtidstro!

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
17.09.2019 kl. 20:03

Rättsstatsprincipen viktigast för ett fungerande samhälle

Anna-Maja Henriksson
10.09.2019 kl. 12:08

SFP leder skärgårdsdelegationen igen

Sandra Bergqvist
30.08.2019 kl. 09:54

Höjd nordisk profil

Thomas Blomqvist
23.08.2019 kl. 17:03

Företagen ska ha förutsättningar att växa och rekrytera

Anders Adlercreutz
22.08.2019 kl. 15:53

Pruta inte på utbildningspotten

Svenska riksdagsgruppen
22.08.2019 kl. 13:57