Pressmeddelanden

Social och ekonomisk hållbarhet uppnås med rätt riktade åtgärder

Veronica Rehn-Kivi
21.09.2022 kl. 13:15

Adlercreutz om budgetförslaget: Denna kris är knappast den sista

Anders Adlercreutz
20.09.2022 kl. 13:27

Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

Anders Norrback
20.09.2022 kl. 11:28

Rätten till liv och hälsa måste tryggas i alla lägen

Veronica Rehn-Kivi
16.09.2022 kl. 10:18

Hatretorik och riktade trakasserier ett hot mot vår demokrati

Sandra Bergqvist
15.09.2022 kl. 13:03

Finland ska vara diskrimineringsfritt och jämlikt

Thomas Blomqvist
14.09.2022 kl. 15:00

Nu påskyndas den gröna omställningen

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
08.09.2022 kl. 15:19

Lojo förlossningsavdelning ska finnas även i framtiden!

Thomas Blomqvist
06.09.2022 kl. 13:57

Ansvarsfullt beslut av regeringen gällande fastighetsskatten

Thomas Blomqvist
02.09.2022 kl. 16:39

Försörjning, försvar och företagsamhet

Thomas Blomqvist
01.09.2022 kl. 14:30

Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet

Thomas Blomqvist
29.08.2022 kl. 11:03

Bergqvist och Rehn-Kivi kräver klarhet i Kårkulla-frågan

Sandra Bergqvist och Veronica Rehn-Kivi
26.08.2022 kl. 16:30

Viktigt beslut om tilläggsmedel 

Thomas Blomqvist
26.08.2022 kl. 10:03

Vårdkrisen kräver konkreta och förebyggande lösningar

Veronica Rehn-Kivi
23.08.2022 kl. 16:17

Glöm inte Ukraina!

Anders Adlercreutz
23.08.2022 kl. 10:49

Glöm inte Ukraina!

Anders Adlercreutz
23.08.2022 kl. 09:44

Lagstiftningen bör rättas till för att träbyggandet ska ta fart

Anders Adlercreutz
22.08.2022 kl. 15:11