Pressmeddelanden

Fred är något vi måste jobba för

Eva Biaudet
24.10.2022 kl. 11:14

Adlercreutz deltar i säkerhetskonferensen i Kouvola 

Anders Adlercreutz
23.10.2022 kl. 15:30

Striktare räntetak på konsumentkrediter

Anna-Maja Henriksson
20.10.2022 kl. 15:44

Nödvändigt att tillsammans arbeta för en klimatneutral framtid

Anders Norrback
19.10.2022 kl. 15:38

Finland har en målmedveten och stark försörjningsberedskap

Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 18:07

Finland har alla förutsättningar att leda klimatarbetet

Mikko Ollikainen
13.10.2022 kl. 18:21

Vi måste fokusera på att bli oberoende av rysk energi

Joakim Strand
05.10.2022 kl. 15:36

Äntligen ska funktionshinderservicelagen förnyas!

Veronica Rehn-Kivi
04.10.2022 kl. 16:10

Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

Thomas Blomqvist
03.10.2022 kl. 16:10

Detta brott ställer FN på prov

Anders Adlercreutz
30.09.2022 kl. 11:38

Abortlagstiftningen tar ett viktigt steg mot 2020-talet!

Veronica Rehn-Kivi
29.09.2022 kl. 15:35

En krisgrupp som lyssnar till vårdarna behövs

Veronica Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 16:41

Social och ekonomisk hållbarhet uppnås med rätt riktade åtgärder

Veronica Rehn-Kivi
21.09.2022 kl. 13:15

Adlercreutz om budgetförslaget: Denna kris är knappast den sista

Anders Adlercreutz
20.09.2022 kl. 13:27

Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

Anders Norrback
20.09.2022 kl. 11:28

Rätten till liv och hälsa måste tryggas i alla lägen

Veronica Rehn-Kivi
16.09.2022 kl. 10:18

Hatretorik och riktade trakasserier ett hot mot vår demokrati

Sandra Bergqvist
15.09.2022 kl. 13:03

Finland ska vara diskrimineringsfritt och jämlikt

Thomas Blomqvist
14.09.2022 kl. 15:00

Nu påskyndas den gröna omställningen

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
08.09.2022 kl. 15:19

Lojo förlossningsavdelning ska finnas även i framtiden!

Thomas Blomqvist
06.09.2022 kl. 13:57