Politik

60067_t.jpg

Självklart att finska språkets ställning ska stärkas i Nordiska rådet

Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström skulle det vara ytterst beklagligt ifall det skapades en bild av att Åland skulle motsätta sig en starkare ställning för finska språket i Nordiska Rådet.
Mats Löfström
igår kl. 08:11
60057_t.jpg

Kommunerna bär de ekonomiska riskerna

Landskapsreformen och den medföljande social- och hälsovårdsreformen är ännu helt öppen. Det skapar osäkerhet i kommunerna.
Veronica Rehn-Kivi
21.09.2017 kl. 08:19
60048_t.jpg

Höj ambitionerna för sysselsättningen

Riksdagsledamot Joakim Strand höll gruppanförandet i riksdagens budgetdebatt:
Joakim Strand
20.09.2017 kl. 11:41
60042_t.jpg

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2018

Gruppanförande 20.9.2017, Joakim Strand
Svenska riksdagsgruppen
20.09.2017 kl. 10:36

Lägg mer fokus på småbryggerierna

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter Joakim Strand och Mats Löfström anser att regeringens alkoholreform borde fokusera mer ambitiöst på att förbättra småbryggeriernas verksamhetsförutsättningar.
Mats Löfström och Joakim Strand
19.09.2017 kl. 12:54
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets