Politik

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 04.04.2017 kl. 15:00
57188_t.jpg

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 15.03.2017 kl. 15:00
57058_t.jpg

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 08.03.2017 kl. 15:04
57014_t.jpg

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 07.03.2017 kl. 15:00
56890_t.jpg

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 01.03.2017 kl. 15:00
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets