Politik

57644_t.jpg

Tredje sektorn behövs inom vården

Bristerna inom hemvården på svenska i Helsingfors har lett till en anmälan till justitieombudsmannen. Tredje sektorn har haft en avgörande roll i att kompensera för den offentliga sektorns brister i bland annat åldringsvården på svenska.
Eva Biaudet
Publicerad 05.04.2017 kl. 09:00
57626_t.jpg

Anna-Maja Henriksson i interpellationsdebatten: Sök ny valfrihetsmodell

Regeringen bör ta timeout och bereda valfrihetsmodellen på nytt. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i riksdagens debatt om vårdreformen på tisdagen.
Anna-Maja Henriksson
Publicerad 04.04.2017 kl. 14:50

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 04.04.2017 kl. 15:00

Den växande kompromisslösheten

Inom kort kommer den amerikanska senaten att behandla president Donald Trumps nominering av ny domare till högsta domstolen.
Mats Löfström
Publicerad 03.04.2017 kl. 13:02
57608_t.jpg

Avstå från tvångsutvisningar till Afghanistan!

Enligt uppgifter kommer Finland att i natt tvångsutvisa asylsökande till Kabul, trots att Afghanistan enligt FN inte är ett säkert land. I exempelvis Tyskland har fem delstater redan stoppat tvångsutvisningarna efter att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet kräver att Finland avstår från tvångsutvisningarna.
Eva Biaudet
Publicerad 03.04.2017 kl. 18:10
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets