Politik

56448_t.jpg

Klart nej till ett postfakta-samhälle

– I Finland ska vi klart och tydligt säga nej till ett postfakta-samhälle. Vi måste kunna lita på regeringens beredningar, att man beaktar fakta. Om inte faktaunderlaget är i skick är det svårt – för att inte säga omöjligt – att enas om kloka och rättvisa beslut.
Anna-Maja Henriksson
Publicerad 08.02.2017 kl. 14:42

Populismen i vår tid

Jo, jag erkänner gärna. Min världsbild har delvis kastats omkull. I alla dessa år, som stor vän av de transatlantiska relationerna, har jag kunnat lita på att det som sägs och görs i Vita huset är någorlunda övervägt, konsekvensbedömt och till och med klokt.
Stefan Wallin
Publicerad 08.02.2017 kl. 16:56
56466_t.jpg

Dagstidningen är nödvändig för folkbildningen och demokratin

Den nya postlagen riskerar sätta finländarna i ojämlik situation. Om en del till exempel får sin morgontidning och andra inte får den, försämras informationsgången till medborgarna.
Mats Löfström
Publicerad 08.02.2017 kl. 16:29
56420_t.jpg

Tingsrättsreformen riskerar försämra rättsskyddet

Riksdagen höll idag remissdebatt om regeringens förslag till tingsrättsreform. Enligt förslaget blir Ålands tingsrätt den enda tingsrätten i hela landet som blir kvar med svenska som förvaltningsspråk.
Mats Löfström
Publicerad 07.02.2017 kl. 15:15
56419_t.jpg

Tingsrättsreformen skadar finländarnas rättsskydd

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist är orolig för de svenskspråkiga finländarnas rättsskydd i de regioner där minister Lindström vill stänga tingsrätter, kanslier eller sammanträdesplatser. Han påpekar att förslaget drabbar svenskspråkiga regioner extra hårt.
Thomas Blomqvist
Publicerad 07.02.2017 kl. 15:05
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets