Politik

Respekt och rättvisa

Regeringens proposition om vård- och landskapsreform blev en enorm överraskning för Åland. Man har hela tiden sagt att reformen ska vara neutral för Åland, men lösningarna man förra veckan presenterade var långt ifrån neutrala. Social- och hälsovården hör till Ålands självstyrelse och bekostas till fullo av Åland. Därför ska Åland inte beröras av reformen.
Mats Löfström
Publicerad 11.03.2017 kl. 06:40
57082_t.jpg

Nylund lämnade reservation gällande Tenojokiavtalet

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott har gett sitt betänkande om det så kallade Tenojoki-avtalet mellan Norge och Finland som berör fisket i Tana älv. Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen godkänner lagförslaget.
Mats Nylund
Publicerad 09.03.2017 kl. 14:21
57151_t.jpg

Begränsa inte rätten till dagvård

Att skapa jämlika förutsättningar för alla barn, oberoende av barnens bakgrund har varit den ledande principen inom den finländska utbildningsideologin under en lång tid.
Mikaela Nylander
Publicerad 09.03.2017 kl. 14:08
57058_t.jpg

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 08.03.2017 kl. 15:04
57057_t.jpg

Säkerheten ingen konjunkturfråga

Vårt lands säkerhet är inte en konjunkturfråga, utan den bör vi slå vakt om ständigt, beaktande de förändrade hotbilderna. Det underströk Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin i riksdagens debatt om regeringens försvarspolitiska redogörelse på onsdag.
Stefan Wallin
Publicerad 08.03.2017 kl. 15:03
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets