Politik

60090_t.jpg

Varför flyttar regeringen landskapens beslutanderätt till ministerierna?

I den landskapsreform regeringen föreslår flyttas ansvaret för landskapens ekonomi till Finansministeriet och beslutanderätten om vem som får operera och var, till Social- och hälsovårdsministeriet. Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson undrar varför regeringen glömt bort demokratin.
Anna-Maja Henriksson
23.09.2017 kl. 14:00
60067_t.jpg

Självklart att finska språkets ställning ska stärkas i Nordiska rådet

Enligt Ålands riksdagsledamot Mats Löfström skulle det vara ytterst beklagligt ifall det skapades en bild av att Åland skulle motsätta sig en starkare ställning för finska språket i Nordiska Rådet.
Mats Löfström
22.09.2017 kl. 08:11
60057_t.jpg

Kommunerna bär de ekonomiska riskerna

Landskapsreformen och den medföljande social- och hälsovårdsreformen är ännu helt öppen. Det skapar osäkerhet i kommunerna.
Veronica Rehn-Kivi
21.09.2017 kl. 08:19
60048_t.jpg

Höj ambitionerna för sysselsättningen

Riksdagsledamot Joakim Strand höll gruppanförandet i riksdagens budgetdebatt:
Joakim Strand
20.09.2017 kl. 11:41
60042_t.jpg

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2018

Gruppanförande 20.9.2017, Joakim Strand
Svenska riksdagsgruppen
20.09.2017 kl. 10:36
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets