Politik

56923_t.jpg

Skapar dagens skola jämlika förutsättningar?

Styrkan och mervärdet i den finländska skolan har varit att den skapar jämlika förutsättningar för alla barn att klara sig oberoende av bakgrund. Klarar vi av att försvara det här mervärdet med den samhällsutveckling vi har?
Mikaela Nylander
Publicerad 03.03.2017 kl. 09:15
56914_t.jpg

Regeringen bygger luftslott

Det ursprungliga syftet med vårdreformen var mer jämlik vård åt alla finländare, bättre samarbete mellan socialvård, bashälsovård och specialsjukvård samt lägre kostnader för vården. Enligt SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson verkar det som om inga av dessa målsättningar kommer att uppnås.
Anna-Maja Henriksson
Publicerad 02.03.2017 kl. 15:10
56902_t.jpg

Vårdhälsningar från Sverige

Den senaste tidens kritik mot den planerade valfriheten inom vården är inte obefogad, hälsar Sfp:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från Stockholm där riksdagens social- och hälsovårdsutskott nyss bekantat sig med den svenska valfriheten
Veronica Rehn-Kivi
Publicerad 02.03.2017 kl. 09:11
56892_t.jpg

Tydlig ursprungsmärkning i allas intresse

För att förbättra lönsamheten för de inhemska baslivsmedlen bör det finnas en tydlig ursprungsmärkning. Det säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).
Thomas Blomqvist
Publicerad 01.03.2017 kl. 15:00
56890_t.jpg

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 01.03.2017 kl. 15:00
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets