Politik

56438_t.jpg

Regeringen gömmer sig bakom justitieministern

Regeringen föreslår nu en tingsrättsreform som avskaffar både rättsservice och tvåspråkiga tingsrätter på tolv orter. Dessutom försämrar man möjligheterna för blivande domare att auskultera på svenska.
Eva Biaudet
Publicerad 07.02.2017 kl. 15:15
56468_t.jpg

Varför diskriminerade regeringen och sannfinländarna Astrid Thors?

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin kräver att regeringen och speciellt justitieminister Jari Lindström (sannf) förklarar i klartext varför Astrid Thors inte valdes till jämställdhetsombudsman.
Stefan Wallin
Publicerad 04.02.2017 kl. 16:00

En trumpen värld

Donald Trump har varit USA:s president i mindre än en månad. Redan hopar sig dock frågorna om vad de långsiktiga följderna av hans administration kommer att bli.
Mats Löfström
Publicerad 04.02.2017 kl. 07:46
56324_t.jpg

Rättshjälp måste garanteras i praktiken även på svenska

Enligt uppgifter i Svenska Yle har en svenskspråkig finländare blivit nekad rättshjälp på svenska i östra Nyland. Riksdagsledamot Mikaela Nylander har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon frågar hur regeringen i praktiken har tänkt trygga de språkliga rättigheterna vid rättshjälp.
Mikaela Nylander
Publicerad 02.02.2017 kl. 13:23

Finlands alkoholproblem

Klockan är åtta en torsdagsmorgon i januari och kommersen i baren efter säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygfält är redan livlig. Baren har varit uppe i tre timmar då den tydligen öppnar redan klockan 5 för de morgontörstiga.
Mats Löfström
Publicerad 04.02.2017 kl. 07:02
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets