Politik

Skuggbudget 2018

Svenska riksdagsgruppen
09.11.2017 kl. 07:13

SFP presenterade sin skuggbudget

Mer i handen för hushållen, mental hälsa viktig prioritet, slopad arvs- och gåvoskatt för företag
Svenska riksdagsgruppen
31.10.2017 kl. 07:13
60835_t.jpg

Svenska riksdagsgruppen föreslår höjd klumpsumma

Svenska riksdagsgruppen publicerade idag sitt alternativa förslag till statsbudget. Riksdagsgruppen har arbetat med det alternativa budgetförslaget sedan sommarmötet på Åland i augusti. I den alternativa budgeten föreslås bl.a. en höjning av Ålands klumpsumma med 15 miljoner euro
Mats Löfström
26.10.2017 kl. 12:52

INBJUDAN TILL PRESSLUNCH

Skuggbudget 2018
Svenska riksdagsgruppen
25.10.2017 kl. 10:43

Tingsrättsreformen slår hårt mot det svenska

Reformen slår extra hårt mot de svenskspråkiga strukturerna och riskerar på längre sikt att äventyra möjligheten för svenskspråkiga att i praktiken få en rättsprövning på sitt modersmå
Eva Biaudet och Mats Löfström
25.10.2017 kl. 08:01
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets