Politik

56879_t.jpg

Valfriheten borde testas i landskapen

Valfriheten som kopplats till vårdreformen har de senaste dagarna fått mycket kritik. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz anser att valfriheten borde testas på bredare skala än man nu gjort. I nuläget pågår det valfrihetstest på fem orter, där olika tillvägagångssätt testas i praktiken
Anders Adlercreutz
Publicerad 01.03.2017 kl. 11:01

Förtroende eller misstroende

I fredags röstade riksdagen om kommunikations- och Ålandsminister Anne Berners förtroende, efter att misstroende väckts mot henne.
Mats Löfström
Publicerad 27.02.2017 kl. 11:40
56784_t.jpg

Asylsökande får inte hamna i limbo

SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz är orolig för asylsökande som riskerar falla mellan stolarna då de fått avslag på sin asylansökan.
Anders Adlercreutz
Publicerad 24.02.2017 kl. 10:55
56780_t.jpg

Henriksson lämnade avvikande åsikt gällande Tenojokiavtalet

Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv. Avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur, och framförallt begränsar det samernas möjligheter till traditionellt fiske i Tana älv.
Anna-Maja Henriksson
Publicerad 23.02.2017 kl. 15:04
56773_t.jpg

Social- och hälsovårdreformens besparingar har blivit kostnader

Enligt en utredning av finansministeriet erbjuder digitaliseringen en besparingspotential på 700 miljoner euro för kommunerna.
Veronica Rehn-Kivi
Publicerad 22.02.2017 kl. 16:43
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets