Politik

60979_t.jpg

Grönas skuggbudget hotar finländsk sjöfart

De gröna föreslår i sin skuggbudget att man skär 15 miljoner euro i restitutionssystemet för passagerarsjöfarten. Restitutionssystemet fungerar så att rederierna får tillbaka de sociala avgifter man har betalt för finländska sjömän på fartyg under finsk flagg.
Mats Löfström
08.11.2017 kl. 12:49

REGERINGEN SLÅR SÖNDER FUNGERANDE ENHETER OCH FÖRSÄMRAR RÄTTSSÄKERHETEN

Regeringens tingsrättsreform slår hårt mot de svenskspråkiga delarna av Finland. Regeringen har på grund av bristande förståelse för konsekvenserna bestämt sig för att köra ner välfungerande tingsrätter.
Eva Biaudet och Anders Adlercereutz
08.11.2017 kl. 18:45
60890_t.jpg

Statsministern borde ta helhetsansvaret för främjandet av landets tvåspråkighet

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar statsrådets kansli och i sista hand statsminister Juha Sipilä att ta helhetsansvaret för främjandet av vårt lands tvåspråkighet.
Anna-Maja Henriksson
31.10.2017 kl. 15:38
60875_t.jpg

Dags att slopa behovsprövningen

Finland behöver ekonomisk tillväxt och en av de största utmaningarna är bristen på arbetskraft. Vi har för få händer och huvuden att ta hand om jobben och om dem som behöver vård.
Veronica Rehn-Kivi
28.10.2017 kl. 09:10
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets