Politik

56298_t.jpg

Wallin fortsätter som gruppledare

Svenska riksdagsgruppen
Publicerad 01.02.2017 kl. 15:00

Slå inte sönder fungerande vårdsystem

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) upplever att det finns en stor oro bland medborgarna hur vården på svenska ska fungera i framtiden på orter där den idag fungerar bra
Veronica Rehn-Kivi och Stefan Wallin
Publicerad 01.02.2017 kl. 14:01
56294_t.jpg

Mats Löfström talade i Europaparlamentet om avskaffandet av gränshinder för medborgare

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström deltog i måndags och tisdags i European Parliamentary Week i Bryssel, ett årligt möte mellan Europaparlamentet och EU ländernas nationella parlament. Löfström representerade riksdagen i mötet med Europaparlamentets utskott för arbetsmarknadsfrågor och lyfte i sitt anförande upp behovet av att avskaffa gränshinder i den inre marknaden och mellan socialskyddssystem.
Mats Löfström
Publicerad 01.02.2017 kl. 13:22
56281_t.jpg

Svensk- och finskspråkiga finländare ska ha samma rättigheter

Svenska Yle skriver idag att en svenskspråkig finländare nekats rättshjälp i Nyland på grund av sitt modersmål. Efter uppmaning av Östra Nylands rättshjälpsbyrå att vända sig till en privat advokat har han därefter blivit nekad ekonomiskt stöd för att kunna använda sig av denne.
Anna-Maja Henriksson
Publicerad 31.01.2017 kl. 14:27

Ålandsavdrag och självstyrelseutveckling

Förra veckan presenterade Finansministeriet ett nytt förslag om hur rikets vårdreform kan lösas för åländsk del. Ministeriet föreslår ett Ålandsavdrag som, utformat på rätt sätt, kan innebära att reformens effekter på Åland blir neutrala både ekonomiskt och förvaltningsmässigt.
Mats Löfström
Publicerad 30.01.2017 kl. 11:44
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets