Aktuellt

Finlands framgång bygger på företagande

Den finländska ekonomin förväntas enligt Finlands Bank växa med 3,5 procent i år.
Anna-Maja Henriksson
16.10.2021 kl. 07:01

Traficoms coronastöd till sjöfarten behöver förlängas över vintern

Gårdagens beslut av social- och hälsovårdsutskottet om att inte luckra upp inresebegränsningarna förrän 31 december skapar ytterligare utmaningar för turismen och sjöfarten.
Mats Löfström
13.10.2021 kl. 14:42

EU-bygget kräver att rättsstatsprincipen följs!

Coronapandemin har påverkat allas vår vardag. Nu öppnar vi upp Finland och resandet tar fart. Senaste vecka hade jag glädjen att för första gången på över ett och ett halvt år åka på tjänsteresa och träffa mina kolleger i Europa personligen.
Anna-Maja Henriksson
13.10.2021 kl. 07:00

Viktigt med svenskspråkig räddningsutbildning i Finland

Jag har ringt det allmänna nödnumret, 112, en gång i mitt liv då en anställd på en dåvarande arbetsplats i Helsingfors fick plötslig och kraftig magsmärta. I sådana situationer vill man att någon snabbt ska svara och att den personen kan ens modersmål eftersom man själv ofta är både skärrad och oroad.
Mats Löfström
11.10.2021 kl. 10:22

Egendomsskyddet får inte försvagas

Thomas Blomqvist
09.10.2021 kl. 12:08

Gruppanföranden

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00