Hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta

20.09.2023 klo 12:55
Orpon hallitus piti ensimmäisen budjettiriihensä tänään 19. syyskuuta. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist osallistui neuvotteluihin.

Hän kuvailee lähtötilannetta vaikeaksi taloudellisten realiteettien takia. Bergqvist sanoo, että säästötoimet, jotka koskevat myös hänen hallinnonalaansa, ovat vaikeita, mutta niistä on sovittu jo hallitusneuvotteluissa.


–  Tämän hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta 6 miljardilla. Sopeutustoimiin on sitouduttu hallitusohjelmassa. Useampi toimenpiteistä ovat sellaisia, jotka pidemmällä aikavälillä luovat kasvua, kuten työmarkkinauudistuksia, infrastruktuuri-investointipaketti ja investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös säästötoimia. Taloudelliseen tilanteeseemme ei ole helppoa ratkaisua, ministeri Bergqvist sanoo.

Hallitus panostaa suomalaisten liikkumisen lisäämiseen

Vastaavana ministerinä Bergqvist on tyytyväinen siihen, että hallitus lisää panostuksiaan liikuntaan, urheiluun ja suomalaisten toimintakykyyn. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi Liikkeelle -lippulaivaohjelmaan panostetaan 20 miljoonaa euroa vuodessa.
-Haluamme luoda täysin uudenlaisen poikkihallinnollisen toimintatavan, jolla suomalaiset saadaan liikkumaan enemmän. Liian vähäinen liikunta maksaa meille miljardeja joka vuosi. Odotan innolla, että pääsemme aloittamaan ohjelman toteuttamisen, Bergqvist sanoo.

Suunniteltu kaikkien hyödykkeiden siirtoa ylempään arvonlisäverokantaan, lukuun ottamatta kirjoja ja sanomalehtiä, on herättänyt paljon keskustelua liikunta-alalla. Suunniteltu muutos on lykätty vuodeksi 2025.

– Hallitusohjelmassa on myös kirjaus siitä, että haluamme arvonlisäveron kannustavan liikkumiseen ja että selvitämme laajemmin, miten urheilua ja liikuntaa voidaan tukea verotuksen keinoin. Itse ajattelen näin, että nyt tulee pieni aikalisä, koska muutos ei astu voimaan vielä ensi vuonna. Tulemme varmasti keskustelemaan asiasta urheilua ja liikuntaa käsittelevässä ministerityöryhmässä, Bergqvist sanoo.

Kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen koskemaan myös kotona tapahtuvaa fysio- ja liikuntaterapiaa tukee myös suomalaisten toimintakykyä.

Panostuksia ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön

Ministeri Bergqvist vastaa Orpon hallituksessa nuorisoasioista. Hän on tyytyväinen siihen, että nuorisotyössä panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Panostuksilla ehkäistään sekä nuorten pahoinvointia, että nuorisorikollisuutta.

- Ennaltaehkäisy on tärkeää, on aina viisaampaa puuttua ennen ongelmien syntymistä. Hallitus panostaa nyt koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön. Lisäksi osoitetaan hankerahoitusta nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn, Bergqvist sanoo.

Paraistenväylän rakentamisesta hallituksen priorisoima hanke

Ministeri Bergqvist on työskennellyt pitkään Paraistenväylän toteuttamiseksi ja on tyytyväinen siihen, että hanke ottaa nyt jälleen yhden askeleen eteenpäin. Paraistenväylän Kurkela-Kuusisto -osuus saa nyt aseman yhtenä hallituksen kiireellisesti edistettävänä suunnittelukohteena. Lopullista rahoituspäätöstä on tarkoitus tehdä ensi vuonna.

– Paraistenväylä on yksi alueen tärkeimmistä infrahankkeista. Hanke turvaa vilkkaan liikenteen sujuvuuden Saaristotiellä ja parantaa Kaarinan keskustan liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi rakennusmateriaaleja kuljetetaan Paraisilta koko Etelä-Suomeen. Raskaan teollisuuden sujuvammat kuljetukset puolestaan vaikuttavat myönteisesti myös ympäristöön, Bergqvist sanoo.

Hallituksen kiireellisten suunnitteluprojektien joukossa on myös Turun kehätie Naantalin ja Raision välillä sekä parannuksia Rantarataan.
Hallitus panostaa myös Saaristomeriohjelmaan biokaasun, hiilensidonnan, biomassan ja ravinnekierron prosessien vauhdittamiseksi. Väylämaksun määräaikaisen puolituksen voimassaoloa jatketaan. Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuodeksi. Panostuksia osoitetaan myös Rajavartiolaitoksen henkilöstöresursseihin sekä poliisi- ja pelastajakoulutukseen. Maatalouden kriisitukeen ja kotimaiseen ruuantuotantoon osoitetaan yhteensä 10 miljoona.


 
Sandra Bergqvist

Jos menetämme nuorten uskon tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin välikysymystä nuorten tulevaisuudesta. Kansanedustaja Henrik Wickström piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Henrik Wickström
21.11.2023 klo 15:22

EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä. 
Eva Biaudet
15.11.2023 klo 16:16

Edellytykset päätoimiseen opiskeluun paranevat

Eduskunta on tänään (7.11.) käynyt lähetekeskustelun hallituksen ehdotuksista opintotukilain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata päätoimisen opiskelun edellytykset ja parantaa lasta huoltavien opiskelijoiden tilannetta. Lakiesitys on laadittu liikunta, urheilu ja nuorisoministerin, RKP:n varapuheenjohtajan Sandra Bergqvistin johdolla.
Sandra Bergqvist
07.11.2023 klo 15:40

Vahva pohjoismainen yhteistyö luo turvallisuutta levottomina aikoina

Opetusministeri ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson osallistui Pohjoismaiden neuvoston 75. istuntoon Oslossa.
Anna-Maja Henriksson
02.11.2023 klo 18:46

Suomen ja Viron suhde on vahva

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili maanantaina Tallinnassa Viron ulkoministeri Margus Tsahknan kutsusta. Vierailun aikana Adlercreutz  ja Tsahkna keskustelivat muun muassa Suomen ja Viron jatkuvasta vahvasta tuesta Ukrainalle.
Anders Adlercreutz
31.10.2023 klo 12:52

Unkarin on aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Viime viikolla eurooppaministerit kokoontuivat Luxemburgiin. Kokouksessa Suomea edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
30.10.2023 klo 07:56

Terveydenhuolto tarvitsee työrauhaa

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallitukselle esitetystä välikysymyksestä koskien sosiaali- ja terveysalan paikallispalveluja sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamista. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheessaan, että nyt ei ole lyhytaikaisten ratkaisujen aika, vaan tarvitaan työrauhaa, jotta koko terveydenhuoltoala pääsee kunnolla käyntiin uudistuksen jälkeen. Hän korosti myös, että henkilöstö on terveydenhuollon tärkein resurssi.
Henrik Wickström
18.10.2023 klo 15:52

Andersson hallituksen talousarvioesityksestä 2024: Suomi tarvitsee sellaista politiikkaa, joka luo edellytyksiä kasvulle ja turvaa maamme kilpailukyvyn 

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin hallituksen talousarvioesitysestä vuodelle 2024. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. 
Otto Andersson
10.10.2023 klo 15:46

Vammaispalvelulain tarkastelu on asetettava etusijalle

Eduskunta on päättänyt lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström uskoo, että hallitus olisi vaikeassa asemassa lainsäädännön kanssa, jos laki olisi hyväksytty nyt.
Henrik Wickström
28.09.2023 klo 13:06

Opetusministeri Henriksson aloittaa Ministeri koulussa -kiertueen

Kiertue tarkoittaa käytännössä sitä, että Henriksson opetusministerinä tulee vierailemaan kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen tutustuakseen näiden arkeen ja toimintaan
Anna-Maja Henriksson
25.09.2023 klo 11:27

Ryhmäpuheenvuorot

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.
Thomas Blomqvist
20.10.2022 klo 15:09