Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

15.12.2022 klo 15:00

Rajaesteillä tarkoitetaan sellaisia lakeja, julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka hankaloittavat yksilöiden vapaata liikkumista tai yritysten mahdollisuuksia toimia yli rajojen Pohjoismaissa. Toimimisen ja asioimisen toisessa Pohjoismaassa tulisi olla yhtä helppoa kuin kotimaassa. Rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen hyödyttää kaikkia, ja helpottaa jokapäiväistä elämää Pohjoismaissa riippumatta siitä, opiskeleeko, työskenteleekö, harjoittaako liiketoimintaa vai asuuko toisessa Pohjoismaassa.

Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä olen erittäin tyytyväinen siitä, että valtioneuvosto on esityksestäni tänä syksynä hyväksynyt selonteon pohjoismaisista rajaesteistä. Selontekoa käsitellään nyt eduskunnassa. Selonteko esittelee Suomessa hallituskauden aikana tehtyä rajaestetyötä ja keskittyy Suomea koskeviin rajaesteisiin. Jotta voimme sekä ratkaista olemassa olevia rajaesteitä, että ehkäistä uusien syntymistä, on tärkeää lisätä tietoa rajaestetyöstä. Selonteko vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.

Asia, johon mielestäni on kiinnitettävä erityistä huomiota, on digitaalisten palveluiden ja välineiden toimivuus yli rajojen. Tällä hetkellä esimerkiksi suomalaisilla digitaalisilla tunnistautumistavoilla ei voi kirjautua toisen Pohjoismaan viranomaisen verkkosivuille. Saavuttaaksemme vapaata liikkuvuutta sekä tavoitetta olla maailman integroitunein alue digitaaliset palvelut tulee toimia yli rajojen. Suomen osalta tänä syksynä annettu digitaalista henkilöllisyyttä koskeva lakiesitys tulee helpottamaan asioiminen yli rajojen.

Vapaa liikkuvuus on ollut pohjoismaisen yhteistyön ytimessä alusta alkaen. Yhteiset työmarkkinat ja passivapaus 1950-luvulla loivat perustan. Olimme edelläkävijöitä silloin ja meidän on oltava edelläkävijöitä myös jatkossa. Työ saattaa joskus vaikuttaa tekniseltä, mutta se on avain pohjoismaisen yhteistyön — kirjaimellisesti — rajattomiin mahdollisuuksiin. Pohjoismaiden rajaton arki merkitsee potentiaalisesti valtavaa kilpailuetua ja sitä on aktiivisesti edistettävä.

Pohjoismainen rajaesteiden ratkaisemista varten luotu järjestely on ainutlaatuinen ja herättänyt kiinnostusta myös muualla maailmassa. Pohjoismaissa tehdään työtä joka päivä vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yli rajojen. Pohjoismainen yhteistyö nauttii vahvaa tukea kansalaisten keskuudessa ja rajaestetyö on konkreettinen tapa edistää liikkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta Pohjolassa.

Pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen on vahva poliittinen tahto. Tasavallan presidentin sanoin elämme nyt pohjoismaisen yhteistyön renessanssia.  Se, että kaikki Pohjoismaat tulevat pian olemaan Nato-jäseniä, luo mahdollisuuksia kehittää myös muuta pohjoismaista yhteistyötä. Jatkamme työtä rajattoman pohjoismaisen yhteistyön puolesta. Pohjoismaiden aika on nyt.

Thomas Blomqvist

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Ryhmäpuheenvuorot

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43