Politik

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
Svenska riksdagsgruppen
23.10.2018 kl. 14:57
65971_t.jpg

Sysselsättningsgraden får inte sjunka

Framtidsutskottets ordförande Stefan Wallin höll Svenska Riksdagsgruppens anförande i plenum angående del två av statsrådets framtidsredogörelse om förändringen av arbete
Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:55
65981_t.jpg

Utredning kring tobaks- och nikotinpolitiken saknar konsekvensanalys

Arbetsgruppsförslag i utredning beställd av social- och hälsovårdsministeriet kring tobaks- och nikotinpolitiken i Finland skulle ha enorma konsekvenser på Åland.
Mats Löfström
23.10.2018 kl. 17:14
65892_t.jpg

Regeringens centraliseringsiver äventyrar patientsäkerheten

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott röstade idag ner ett förslag om att ändra hälsovårdslagen, som skulle ha möjliggjort att mindre kretssjukhus kunde fortsätta med dagkirurgisk verksamhet.
Veronica Rehn-Kivi
19.10.2018 kl. 13:57
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets