Politik

Utkastet till lag om småbarnspedagogik.

Svenska riksdagsgruppens utlåtande 15.3.2018
Svenska riksdagsgruppen
16.03.2018 kl. 10:59

Landsbygdsnämnder behövs i de nya landskapen

Inkommande vecka så börjar riksdagen behandla landskapslagen. Lagpaketet är mera än 2 000 sidor långt och mycket omfattande.
Mats Nylund
18.03.2018 kl. 06:45
62925_t.jpg

Löfström i riksdagens remissdebatt om Social- och hälsovårdsreformens valfrihet:

Överenskommelseförordning mellan Åland och riket behövs för att neutralisera valfrihetsreformens effekter på Åland och inte skapa osäkerhet
Mats Löfström
14.03.2018 kl. 17:54

Finlands EU-ordförandeskap behöver ett ambitiöst program

SFP välkomnar statsminister Sipiläs initiativ till samtal om programmet då Finland blir ordförandeland för EU 2019.
Biaudet och Henriksson
14.03.2018 kl. 13:58
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets