Politik

65216_t.jpg

Gör tillgängligheten till hjärtstartare lättare

Hjärtstartare, eller defibrillatorer, finns idag på många offentliga platser – på arbetsplatser, i skolor och köpcentrum. De kan skaffas av vem som helst och är lätta att använda. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi kommer att lämna in ett skriftligt spörsmål till riksdagen om hur tillgängligheten för hjärtstartare kunde göras bättre
Veronica Rehn-Kivi
07.09.2018 kl. 11:46

Jordbrukets lönsamhetskris och torkan

Sommaren 2018 har varit den varmaste och torraste i mannaminne. Torkan har medfört att spannmålsskörden i Finland enligt naturresursinstitutet Luke är den lägsta sedan missväxtåret 1987
Mats Nylund
09.09.2018 kl. 06:32

Den politiska klimatförändringen

Har atmosfären i politiken förgiftats? Skrämmer den bort sittande eller potentiella nya riksdagsledamöter?
Stefan Wallin
06.09.2018 kl. 15:23

Dags för Finland att höja profilen

Nästa år kommer fokus att ligga på Finland då vårt land är i tur att ta över ordförandeskapet i EU från och med juli 2019.
Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson
05.09.2018 kl. 14:20
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets