Politik

Vargproblemet måste tas på allvar

För första gången sedan 1800-talet har vi bofasta vargflockar i Österbotten.
Mats Nylund
25.03.2018 kl. 06:32
63306_t.jpg

Förslaget till dataskyddslag hotar att begrava en stor del av vårt kulturarv

Regeringens proposition hindrar publiceringen av sådana bilder som t.ex. återger politisk eller religiös verksamhet eller som skildrar frågor med anknytning till hälsa eller sexuell läggning
Anders Adlercreutz
31.03.2018 kl. 10:04
63304_t.jpg

Alla delar av landskapet ska utvecklas på lika grunder

I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken om en balanserad utveckling av hela landskapet
Thomas Blomqvist
30.03.2018 kl. 08:01
63303_t.jpg

Beakta lokala förhållanden i naturvårdslagstiftningen

Lokala och regionala förhållanden borde beaktas i allt större utsträckning då myndigheter fattar beslut om vilka åtgärder som får vidtas för att minska på skadorna vissa fridlysta arter förorsakar lokalsamhället.
Mikaela Nylander
27.03.2018 kl. 07:00
63298_t.jpg

Beslut om människors liv får integrunda sig på främlingsfientlig politik.

Igår publicerades en forskningsrapport om Migrationsverkets asylbeslut för iraker i åldern 18 till 34.
Eva Biaudet
23.03.2018 kl. 14:31
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets