Politik

63111_t.jpg

Ett bristande förtroende inom regeringen gör en förnuftig vårdreform omöjlig

Riksdagens förvaltningsutskott gav idag gett sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. SFP, representerad av Anders Adlercreutz, har lämnat in en avvikande mening. 
Anders Adlercreutz
22.03.2018 kl. 16:13

SFP välkomnar Juho Saaris rapport

Utslagning bör motverkas på bred front
Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist
22.03.2018 kl. 13:50
63110_t.jpg

En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intressen

Idag förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter. Debatten hade initierats av flera ledamöter från olika partier.
Mats Nylund
21.03.2018 kl. 16:12
63066_t.jpg

Vilken riskanalys har regeringen gjort?

Anna-Maja Henriksson frågar regeringen om valfrihetslagen och EU
Anna-Maja Henriksson
20.03.2018 kl. 15:52
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets