Tydliga etappmål behövs för biståndspolitiken

14.09.2021 kl. 15:01

– Precis som man har slagit fast klara datum för regeringens sysselsättningspaket och likaså bestämt om tydliga tidtabeller för klimatpolitiken, borde det snart bli dags att slå fast etappmålen för utvecklingssamarbetet.


Det betonade riksdagsledamoten Eva Biaudet i tisdagens riksdagsdebatt om statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse. Utan tydliga etappmål riskerar Finland bli på efterkälken, varnade hon.

– Svenska riksdagsgruppen och SFP har länge efterlyst en tydlig vägkarta som höjer biståndet till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Denna vägkarta med tydliga delmål på 0,55 procent år 2023 och 0,63 procent år 2027 hade ett brett stöd över partigränser i den parlamentariska grupp som har behandlat utvecklingspolitiken. Tyvärr avancerar vi inte i realpolitiken som den parlamentariska gruppen önskar, säger Biaudet, som har lett den parlamentariska gruppen.

I sitt gruppanförande underströk hon att centralt för den finländska biståndspolitiken är kvinnors och flickors rättigheter och hon anknöt till läget i Afghanistan.

– I Afghanistan är omkring 30 procent av lärarna idag kvinnor. Även om insatserna där kan i dag kännas som nästan förgäves, så är alla insatser för civilsamhället viktiga för att stärka ett lands resiliens, förmågan att stå emot kriser, säger Biaudet.

– Liknande svåra utmaningar som i Afghanistan finns på många håll, inte minst i Jemen och Etiopien. Vi bör därför även hålla fast vid att 85 procent av biståndsmedlen direkt främjar jämställdhet.

 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00