67164.jpg

Finland borde frångå fossila bränslen under 2030-talet

10.01.2019 kl. 11:44

- En förändring av vår energiproduktion är avgörande för att tackla klimatförändringen. Vi i SFP anser att Finland under 2030-talet borde frångå fossila bränslen inom energiproduktionen och samtidigt påverka EU att gå i samma riktning. För att lyckas med detta spelar innovation och forskning, ny teknik, smarta lösningar och energieffektivering överlag en avgörande roll, samtidigt som vi övergår till förnyelsebara energiformer, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.


De flesta riksdagspartierna kom nyligen överens om gemensamma klimatpolitiska linjedragningar för Finland. Begränsningen av temperaturökningen till 1,5 grader var en övergripande målsättning.

- Det ligger i hela mänsklighetens intresse att stävja temperaturökningen till max 1,5 grader, för att undvika förödande konsekvenser för såväl naturen som människan. Här behövs en politisk vilja som sträcker sig över länder och kontinenter. Globala problem behöver globala lösningar. Men det är viktigt att vi i Finland, Norden och EU är med och driver utvecklingen åt rätt håll.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37