Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

20.10.2022 klo 15:09
Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.

Meidän on myös voitava luottaa siihen, että hoidon laatu on korkea ja että henkilökunta on motivoitunutta ja osaavaa. Hoitaja-ammatin näkeminen houkuttelevana edellyttää, että työolot ovat hyvät ja työstä saatava korvaus on kohtuullisella tasolla. Siksi on äärimmäisen tärkeää ja hyvä asia, että pari viikkoa sitten päästiin palkkaratkaisuun, johon osapuolet ovat tyytyväisiä. Tarvitsemme silti jatkuvaa työtä, jotta hoitoala voi hyvin ja sen pito- ja vetovoima paranee.

Harva kysymys saa kuntalaiset aktivoitumaan yhtä paljon ja herkästi, kuin terveys- ja hoivapalveluiden saatavuus ja laatu. Yhteydenottoja meihin päättäjiin tulee todella runsaasti, mikä on hyvin ymmärrettävää. Terveys ja niihin liittyvät palvelut ovat, ihan kirjaimellisestikin, elintärkeitä ja koskettavat meitä kaikkia. Siksi on selvää, että kun oman lähisairaalan palvelut ovat uhattuna, alueen asukkaat aktivoituvat ja nousevat barrikadeille. HUS-yhtymän muuta viikko sitten esittämät ehdotukset palveluiden heikentämisestä, ovat aivan oikeutetusti herättäneet voimakasta vastustusta. Sekä alueen asukkaat että päättäjät ovat puolustaneet sairaaloita ja vaatineet, että esitettyjä ehdotuksia ei hyväksytä, koska ne vaarantaisivat potilasturvallisuuden ja ihmisten oikeuden tasa-arvoiseen ja saavutettavaan hoitoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat hyvin arkisia asioita. Kyse on siitä, miten nopeasti ja kuinka läheltä kotiasi pääset lääkäriin, miten ikääntyneiden palvelut turvataan, miten vaikeavammaisten palvelut hoidetaan, miten syrjäytyneisyyttä estetään tai miten neuvolapalvelut järjestetään. Länsiuusimaalaisille Raaseporin sairaala ja Lohjan sairaala ovat tässä keskeisessä roolissa. Mielestäni sote uudistus tarjoaa hyvinvointialueelle mahdollisuuden kehittää toimintaa Raaseporin sairaalan osalta ja sitä mahdollisuutta pitäisi nyt hyödyntää.  

Tähän asti Uudenmaan erityissairaanhoidosta on vastannut HUS-kuntayhtymä, joka myös on tehnyt päätökset, jotka koskevat sairaaloiden toimintaa. Tämä kuntayhtymä lakkautetaan vuodenvaihteessa ja vastuu myös erityissairaanhoidosta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kuntayhtymän sijaan muodostetaan HUS-yhtymä ja sen tehtävä on hallinnoida erikoissairaanhoitoa ja tuottaa ne palvelut, jotka hyvinvointialueet tilaavat ja joista he ovat valmiita maksamaan. Alueellamme tämä vastuu on Länsi Uudenmaan hyvinvointialueella. Nyt on tärkeää, että käydään aktiivista vuoropuhelua hyvinvointialueiden ja HUS:n välillä, jotta paikallisten sairaaloiden toimintaedellytykset ja asukkaille toimivat palvelut voidaan turvata.

Thomas Blomqvist

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00