Suomi tarvitsee kasvua

19.02.2023 klo 10:49
Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.

Talouden osalta me RKP:ssä näemme, että keskeisintä on saada aikaan kasvua ja nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Tavoitteena tulisi olla kahden prosentin vuosittainen kasvu. Enemmän työssä käyviä ihmisiä tarkoittaa enemmän verotuloja hyvinvointiyhteiskuntamme ja palveluiden ylläpitämiseksi. Yhden prosentin korotus työllisyysasteessa on noin miljardi euroa enemmän valtion kassassa.

On hyvä muistaa, että työpaikat syntyvät pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi yrityksemme tarvitsevat parhaat mahdolliset edellytykset menestyäkseen. Suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Verotuksen on kannustettava yrittäjyyteen ja työntekoon. Työn tai yrittäjyyden verotusta ei siksi missään nimessä tule kiristää ensi vaalikaudella.

Yksi suurimmista kasvun esteistä tällä hetkellä on työvoimapula. Todella monet yritykset ja alat kärsivät tällä hetkellä akuutista työvoimapulasta. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on yksi maamme kohtalonkysymyksistä. Tarvitsemme paljon enemmän työperäistä maahanmuuttoa. Nyt on viimeinkin aika poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinta! RKP on ajanut tätä jo pitkään ja tulemme määrätietoisesti jatkamaan tätä ensi vaalikaudella. On aivan selvää, että viranomaisten sijaan yritykset itse tietävät parhaiten mitä työntekijöitä ne tarvitsevat.

Minulla on tapana sanoa, että toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat kaiken A ja O vientivetoiselle elinkeinoelämällemme. Teiden, rautateiden, satamien ja lentokenttien on oltava kunnossa ja toimittava. Mutta on hyvä muistaa, että asiat eivät tapahdu itsestään. Tärkeät liikennehankkeet eivät etene ilman aktiivista ja usein pitkäaikaista vaikuttamistyötä.

Tälläkin vaalikaudella RKP on tuloksellisesti ajanut Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kannalta tärkeitä hankkeita. Valtatie 8 on yksi maamme tärkeimmistä teistä. Tien varrella asuu runsaat 850 000 ihmistä ja sen lähettyvillä on noin 400 000 työpaikkaa. Tärkeä osa maamme energiantuotannosta sijaitsee valtatien 8 läheisyydessä. Me RKP:ssä olemme pitkään tehneet töitä sen eteen, että valtatie 8 saisi lisää ohituskaistoja ja että tiestä tehtäisiin turvallisempi. Ja me onnistuimme! Tällä hallituskaudella valtatien 8 parannuksiin on myönnetty määrärahoja. Tärkeä onnistuminen oli myös panostus rautatien nopeuttamiseksi Seinäjoen ja Vaasan välillä.

Yksi vaalikauden tärkeimmistä päätöksistä Pohjamaan kannalta on Vaasan keskussairaalan laaja päivystys. Minulle ja RKP:lle oli täysin mahdotonta ajatella, että Vaasan keskussairaala ei olisi yksi maamme laajan päivystyksen sairaaloista. Teimme tämän eteen viime vaalikaudella hartiavoimin töitä ja jatkoimme sitä hallitusneuvotteluissa. Ja olen todella tyytyväinen, että laaja päivystys on nyt saatu. Nämä esimerkit osoittavat, ettei ole yhdentekevää ketkä istuvat tekemässä päätöksiä eduskunnassa. RKP tulee myös jatkossa tekemään työtä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan puolesta.

Lopuksi vielä vähän henkilökohtaisempi näkökulma Vaasan keskussairaalasta sekä hoidosta ja hoivasta yleensä. Pelatessani vähän aikaa sitten tennistä perheeni kanssa kaaduin niin pahasti, että loukkasin polveni ja käsivarteeni tuli murtuma. Käteni oli leikattava. Olen erittäin kiitollinen saamastani laadukkaasta hoidosta sekä Pietarsaaren sairaalassa että Vaasan keskussairaalassa.

Hoitoon ja hoivaan on panostettava myös jatkossa!

Anna-Maja Henriksson

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.
Thomas Blomqvist
20.10.2022 klo 15:09

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00