Liikenneinfra ja investoinnit.

13.02.2023 klo 10:40

Suomi on maa, jossa etäisyydet ovat paikoittain suuret, mutta kiitos toimivan infrastruktuurin myös pidemmän matkan voi taittaa suhteellisen lyhyessä ajassa. Toimiva infrastruktuuri luo edellytykset sekä yritystoiminnalle ja henkilöliikenteelle ja siksi sen kehittäminen on ollut ja tulee jatkossakin olla tärkeä teema poliittisessa päätöksenteossa. Olen tyytyväinen, että kuluneella hallituskaudella olemme pystyneet korottomaan perusväyläpidon rahoitustasoa ja tekemään huomattavia panostuksia myös Länsi-Uudenmaan infrastruktuuriin.

 

Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat tammikuussa raportin koskien suurten rautatiehankkeiden vaikutuksia. Kaikki kolme suurta suunniteltua ratahanketta vaatisivat valtiolta ja kunnilta merkittäviä rahoitusosuuksia, sillä yksityisen rahoituksen osuus jäänee suhteellisen pieneksi. Ratahankkeilla olisi taloudellisten seurausten lisäksi myös merkittäviä negatiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Itse olen jo pitkään puoltanut olemassa olevien junayhteyksien, varsinkin Rantaradan ja Hanko-Hyvinkää-radan, kehittämistä uusien rakentamisen sijaan. Tuore tutkimus vahvistaa jälleen kerran, että se olisi oikea tapa edetä. Siksi olen iloinen, että päätimme heti hallituskauden alussa määrärahasta Rantaradan parantamiseen ja Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämiseen. Hanko-Hyvinkää-radan sähköistys on edellytys kilpailukykyiselle tavaraliikenteelle raiteilla ja se luo myös uusia mahdollisuuksia kehittää henkilöliikennettä Hangon ja Helsingin välillä.

 

Joulukuussa 2021 eduskunta päätti, hallituspuolueiden yhteistyöllä ja RKP:n ehdotuksesta, lisärahoituksesta kantatie 51:n valaistukseen ja jo viime vuoden puolella valaistus saatiin käyttöön myös Inkoon ja Karjaan välillä. Ja viime joulukuussa eduskunnan lisärahoitus kohdennettiin muun muassa valtatie 25:n kehittämiseen ja turvallisuuden edistämiseen. Molemmat tiet ovat tiheästi liikennöityjä ja siksi nämä panostukset ovat kirjaimellisesti elintärkeitä. Valaistut tiet ja sujuvammat risteykset lisäävät liikenneturvallisuutta ja vähentävät onnettomuuksia. Ne maksavat itsensä takaisin nopeamman, turvallisemman ja sujuvamman liikenteen ansiosta.

 

Huomaamme nyt, että jopa suuret kansainväliset yritykset ovat kääntäneet katseensa myös Länsi-Uudellemaalle. Tämä on osoitus siitä, että alueen yritysten ja kuntien yhteistyö ja logistiset panostukset ovat tuottaneet tulosta. Yksittäisinä hankkeina erilaiset infrastruktuuripanostukset eivät aina saa riittävästi huomiota, mutta ei ole sattumaa, että isot yritykset osoittavat kiinnostusta alueelle Inkoossa, joka sijaitsee energialinjojen, meriväylien ja satamien sekä hyvien tieyhteyksien risteyksessä.

 

Olen tyytyväinen, että olen saanut olla mukana hallituksessa viemässä monta tärkeää länsi-uusimaalaista infrastruktuuriin liittyvää projektia eteenpäin, mutta työtä toki riittää vielä ensi kaudellekin.

Thomas Blomqvist

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00