Interpellation om minister Rydmans ställning

20.06.2024 kl. 12:41
Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,

Ärade talman,

 

Varje riksdagsledamot och varje medlem i statsrådet måste inse hur viktigt det är att föregå med exempel. Vi rikspolitiker har ett alldeles särskilt ansvar för hur vi agerar och hur vi uttrycker oss. Vi väljer själv vilka ord vi använder och hur vi riktar våra budskap. Och vi har ett alldeles särskilt ansvar för hur vi riktar kritik.

För oss i SFP är det en självklarhet att de som har en maktposition ska behandla andra med respekt, vare sig det handlar om medborgare, journalister eller sakkunniga. Det finska samhället bygger på principer om jämlikhet och jämställdhet. Alla har rätt att känna sig trygga i vårt samhälle oberoende av bakgrund eller kön. Vår rättsstat och vår demokrati grundas på delaktighet, yttrandefrihet och pressfrihet. I en västerländsk rättsstat och demokrati har fri media en avgörande roll. De som har fått fullmakt av Finlands folk att representera dem ska bära det mandatet ansvarsfullt, och respektera och värna om pressens frihet och våra juridiska processer – även då de inte skulle behaga oss själva. En grundförutsättning för medlemskap i Svenska riksdagsgruppen är att man förstår detta.

 

Ärade talman

Under förra sommaren diskuterade SFP:s riksdagsgrupp minister Rydmans position och agerande grundligt. Som resultat av sommarens diskussioner gav regeringen ett meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället. I samband med behandlingen i riksdagen av meddelandet röstades det också om förtroendet för minister Rydman. Statsminister Orpo gjorde klart före omröstningen att förtroendeomröstningen handlar om hela regeringens framtid, inte enbart om en enskild ministers framtid. På samma sätt handlar denna interpellation om regeringens fortsättning.

 

Därför har SFP:s riksdagsgrupp valt att rösta för regeringens fortsättning.

 

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59