Interpellation om social- och hälsovården

18.10.2023 kl. 15:00
Gruppanförande, hållet av ledamot Henrik Wickström.

Ärade talman,

Social- och hälsovården är grunden i vårt välfärdssamhälle. Den utveckling vi nu sett under senare tid oroar ändå finländarna och vårdpersonalen. Det oroar oss inom Svenska riksdagsgruppen. För SFP är en fungerande vård och omsorg för invånarna mycket viktig. Alla i hela Finland har rätt till god vård och omsorg, oberoende av språk, bakgrund, ålder eller boningsort. 

 

Ärade talman,

Jag vill börja med det viktigaste. Det är vår personal. Jag vet att flera vårdare på grund av sina jobb inte kan se på vår diskussion här och nu. Men det är alla ni som är vardagshjältar tillsammans med närståendevårdare och andra stödpersoner som ser till att finländarna får den vård och omsorg de behöver. 

Utan personal har vi ingen service. Det är personalbristen som är största orsaken till utmaningarna inom vårdsektorn. Vi måste bli bättre på att uppskatta vår personal. Vi måste bli bättre på att stärka arbetsvälmående, trivsel i arbetet och ledarskap inom social- och hälsovården. Det handlar till exempel om möjligheten att påverka sin arbetstid. Inom regeringen vill vi se över arbetsfördelningen inom vården och satsa ekonomiska medel på förra regeringens program för att främja arbetsplatsvälmående. Dessutom ska vi underlätta erkännandet av utländska examen. 

Personalbristen och det ökade trycket på välfärdsområdena att erbjuda service har lett till situationer där många välfärdsområden haft som den enda lösningen att skaffa extra vårdpersonal som köptjänst. SFP vill se ett fungerande regelverk som tryggar tillgången på personal på ett hållbart sätt. Timlöner på till och med 250 € i timmen eller mer för läkartjänster är inte hållbart! 

 

Ärade talman,

Välfärdsområden har existerat snart i 10 månader. I 10 månader. Vi har inte sett ens ett bokslutsår av välfärdsområdena. Regeringen har velat ge en chans till förra regeringens vårdlösning. Det vore allt för förhastat att göra ändringar i finansieringen nu. Regeringen har valt att respektera den arbetsro välfärdsområdena vill ha. Samtidigt vill regeringen följa aktivt med läget i välfärdsområdena. Vårt intresse är att få välfärdsområdena ekonomiskt hållbara.

 

Ärade talman,

Det vi nu står inför är nästa reform, nämligen reformen av servicen. Vår befolkning åldras och det sätter press på vårt vårdsystem. Inom SFP vill vi trygga närservice, men vad det innebär måste definieras av välfärdsområdena, inte av oss. Vi ska också påskynda etablerandet av familjeläkarmodellen i enlighet med regeringsprogrammet. 

När man är som svagast ska man få vård och omsorg på det egna modersmålet. Därför kommer regeringen bland annat att förtydliga samarbetet mellan de tvåspråkiga områdena. Därtill måste vi lägga vikt på att avkorta vårdköerna. För detta ändamål riktas även tilläggsresurser på FPA-ersättningarna, så att fler kan söka vård från den privata sektorn under en begränsad tid till en lägre kostnad.

 

Ärade talman,

Vi måste stärka förtroendet för vår offentliga social- och hälsovård. Regeringen skär inte 1,4 miljarder euro i social- och hälsovården så som det påstås. Majoriteten av anpassningsåtgärderna handlar om att stävja kostnadsökningen som har varit på en ohållbar nivå. Regeringen har också reserverat en miljard euro i ramen för år 2025 för översyn av realiserade kostnader.

Vi alla i den här salen har ett ansvar för hur vården i Finland ser ut. Nu har vi reformerat förvaltningen och nu måste servicen ses över. Det kräver nytänk. Inom regeringen vill nu ge arbetsro och skapa förutsättningar för välfärdsområdena att lyckas. 

 

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om ungas framtid            

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
21.11.2023 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.1.–30.6.2024

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
15.11.2023 kl. 15:08

Interpellation om social- och hälsovården

Gruppanförande, hållet av ledamot Henrik Wickström.
18.10.2023 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.
10.10.2023 kl. 13:00

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16