Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

16.02.2021 kl. 14:58
Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.

Ärade talman,

Här i Sannfinländarnas, KD:s och Liike Nyt:s interpellation upprepas, som ett ganska känslosamt mantra, att Marins regering är beredd att dra in de finländska skattebetalarna i en ond cirkel. Det låter mer rafflande än vad det är sant. Tvärtom, återhämtningspaketet är en väg ut från den onda spiral som coronavirusepidemin har förorsakat.

Den som vill fälla stimulanspaketet, borde förstå vad allt det kan leda till. Eller åtminstone måste man kunna erbjuda en annan väg som är trovärdig.

Vi vet alla att Finland är ett exportberoende land – och om vi inte får ekonomin i det coronavirusdrabbade Europa stimulerad – ja, då är det de finländska arbetstagarna som blir utan jobb och det är våra exporterande företag som drabbas. Då talar vi om vardagen i din och min hemkommun, om arbetsplatser och skatteintäkter.

Kommer det in mer eller mindre skattepengar till den gemensamma kistan varifrån välfärden ska fördelas, till skola, vård och omsorg – det är den frågan som måste ställas och det är det som står på spel.

Som svar på den skoningslösa corona(virus)krisen har Finland tillsammans med ledarna för samtliga EU-länder enats om detta återhämtningspaket. Med hjälp av paketet ska investeringar finansieras i syfte att förändra den europeiska produktionsstrukturen i en hållbarare riktning. Paketet ska ge ny tillväxt och nya jobb, men också stärka – och har redan gjort det – förtroendet för Europas ekonomi. Det här är saker som Svenska riksdagsgruppen och SFP vill betona.

 

Ärade talman,

En sak som enligt min mening inte har berörts tillräckligt är det faktum att det globalt, men också inom Europa, pågår en hård konkurrens mellan länderna. Särskilt inom globala koncerner pågår en ständig kamp om man ska etablera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland, Italien, USA eller i Kina.

Eftersom Finland är nettobetalare är det särskilt viktigt att vi för en sådan näringspolitik som tryggar verksamhetsförutsättningarna för globala koncerners aktiviteter i Finland. I synnerhet genom att fokusera på forsknings- och innovationsprojekt på systemnivå kan vi i samma veva stärka Finlands position inom flera olika globala bolag och värdekedjor. På detta sätt kan vi även locka helt nya internationella aktörer att placera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i just Finland. 

Bland annat har ekonomi- och framtidsutskottet i olika sammanhang poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå.

Ärade talman,

Till april ska planerna hur Finland ska använda sin del av stimulanspaketet vara färdiga. Stimulansmiljarderna får inte användas som företagsstöd, utan satsningarna ska vara kopplade till en hållbar strukturomvandling – samma tydliga villkor gäller alla medlemsländer. Investeringarna som finansieras ska entydigt stöda den gröna omställningen.

Finland bör satsa på större helheter. Det är inte meningen att vårt program ska likna en tilläggsbudget där man reserverar medel för enskilda ofta mindre projekt. Det bör nu handla om större helheter som ger både särskilda regioner och hela ekonomin ett långvarigt lyft.

I den ensidiga och orättvisa kritiken av regeringens förhandlingsinsatser glömmer man vanligen bort att vi lyckades få ett bra resultat också för våra lantbruksnäringar.

Ingenting är naturligtvis perfekt. Och man behöver inte tycka om alla beslut som vi är med och fattar i Bryssel. Vi ska heller inte vara naiva och tro att exempelvis EU:s ledande länder Tyskland och Frankrike inte skulle ha egna intressen inblandade just i denna lösning.

Ensamt är Finland dock svagt och vi riskerar försvinna i marginalen – men som ett litet land kan vi vara en aktiv och klartänkt aktör för ett starkare och mer dynamiskt Europa. Svenska riksdagsgruppen och SFP anser – liksom de flesta ledande ekonomister – att stimulanspaketet behövs nu för att återställa det som pandemin skadat mest. Och skapa framtidstro.

Det vi också har lärt oss av denna svårhanterliga pandemi är vikten av att bygga upp en beredskap och förbereda sig för helt oväntade förhållanden – i tid.

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43