Vi behöver den biologiska mångfalden för försörjningsberedskapen!

05.06.2024 kl. 15:20

Idag har riksdagen diskuterat interpellationen om regeringens natur- och klimatpolitik. Temat är aktuellt eftersom vi idag uppmärksammar världsmiljödagen.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen höll ett gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen. Han poängterar att klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är utmaningar som vi behöver ta på allvar. Ollikainen säger att det behövs en palett av lösningar för att kunna lösa dessa utmaningar. 


– Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är utmaningar vi behöver ta på allvar. Utan en rik biodiversitet äventyras till exempel vår matproduktion och därmed vår försörjningsberedskap, och ett varmare klimat för med sig exempelvis allt mer extrema väderförhållanden, säger Ollikainen.

Ollikainen poängterar också i gruppanförandet att en av de centrala målsättningarna för att minska utsläppen är att övergå från fossila bränslen till en förnybar och ren energiproduktion. Det är ändå viktigt att åtgärderna och de beslut som fattas också beaktar de sociala konsekvenserna. 

– I ramförhandlingarna höll regeringen fast vid sitt beslut om att satsa en miljard euro på forskning och utveckling fram till 2027 – trots det stora behovet att balansera statsekonomin. Det är genom nya innovationer och nytänk som vi kan utvecklas och vi måste våga satsa på det även under utmanande tider. Samtidigt är det viktigt att de som påverkas mest av omställningen beaktas. Övergången till en mera hållbar framtid ska ske på ett socialt rättvist sätt, säger Ollikainen.

För att bevara den biologiska mångfalden och för att stävja klimatförändringen behöver vi också åtgärder för att rena våra hav. Östersjön är för tillfället ett av världens mest förorenade hav.

– Vi i SFP har länge arbetat för Östersjön och Skärgårdshavet. Övergödningen av Östersjön har länge varit ett stort problem. Att näringsämnen rinner ut i Östersjön innebär att vi inte använder dem tillräckligt effektivt på land. Därför är vi glada för att Skärgårdshavets avrinningsområde blir ett pilotområde för näringskretsloppet, säger Ollikainen.

 
Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00