SFP:s ministergrupp betonar vikten av att grundlagsutskottets ska behandla den nya gränslagen

21.05.2024 kl. 15:02
Regeringen gav den 21 maj ett lagförslag till riksdagen om tillfälliga åtgärder mot instrumentaliserad inresa

Lagen ska stärka gränssäkerheten och ge Finland verktyg mot påtryckningar från andra länder som är ägnade att rubba vår suveränitet. Förslaget beskriver när statsrådet kan begränsa mottagandet av asylansökningar vid gränsen. Beslutet kräver alltid samverkan med republikens president. Lagen får endast användas i extremt tvingande och exceptionella fall och gäller max en månad i taget. För att lagen ska kunna tas i bruk måste det finnas misstanke om att ett annat land hotar Finlands suveränitet och säkerhet, och inga andra åtgärder ska anses vara tillräckliga.


– Det handlar om en mycket exceptionell undantagslag, för att trygga landets säkerhet och suveränitet. Situationen är mycket allvarlig. Det är under inga omständigheter acceptabelt att ett främmande land använder migranter som medel för sina egna intressen. Ryssland behöver upphöra med denna typ av hybridpåverkan, säger partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Hon betonar vikten av att riksdagens grundlagsutskott nu får behandla lagförslaget grundligt.

– Vi vet att lagförslaget delvis kan stå i strid med våra internationella avtal. Därför kommer grundlagsutskottets ställningstagande att vara mycket avgörande då det gäller att ta slutlig ställning till lagförslaget, säger Henriksson.

– Finland står i alla lägen för rättstatsprincipen och myndighetsagerande baserat på lag. Det är viktigt att vi har en lagstiftning som är fungerande och reflekterar verkligheten. Vi har nu agerat snabbt inför en ny situation.  Det är nu viktigt att grundlagsutskottet gör sin bedömning av denna komplicerade helhet. Lagstiftningen måste vara hållbar ur alla perspektiv, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

– Nya former av säkerhetshot kräver nya former av lösningar. Lagförslaget tar bort ett redskap ur Putins verktygsback för hybridpåverkan. Förhoppningsvis kan det leda till att färre oskyldiga människor utnyttjas och instrumentaliseras för att utöva påtryckningar mot andra länder. Nu är det viktigt att grundlagsutskottet bedömer lagförslaget, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.
Adlercreutz, Bergqvist, Herniksson

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31