Monta rautaa tulessa

30.10.2022 klo 14:43

Mutta harvoin on ollut näin paljon isoja asioita käynnissä, kuin mitä nyt on. Tämä johtuu Venäjän julmasta sodasta Ukrainaa vastaan. Suomen kaltaisen pienemmän maan on syytä olla aktiivinen ja vaikuttaa kaikissa niissä pöydissä, joissa olemme edustettuina. Samalla meidän on hoidettava omat kansalliset kysymyksemme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voimme luoda kansalaisille turvallisuutta arkeen.

 

Pari viikkoa sitten edustin Suomea EU:n oikeusministerikokouksessa Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena oli Ukraina ja ne lukuisat sotarikokset, jotka Venäjä tekee joka päivä. Sotatoimien tietoinen kohdistaminen siviileihin ja siviilikohteisiin on sotarikos. Venäläisjoukkojen on raportoitu syyllistyneen siviilien teloituksiin, kidutukseen ja laajamittaiseen seksuaaliseen väkivaltaan.  Näihin hirvittäviin rikoksiin syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan. EU ja muu kansainvälinen yhteisö tulee tämän osalta yhdistämään voimansa entistä enemmän. Seisomme erittäin vahvasti Ukrainan rinnalla, tästä kaikki 27 maan ministerit olivat samaa mieltä. Suomi on myös lähettänyt asiantuntijoita Ukrainaan osallistumaan muun muassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työhön siellä. Todisteiden keruu on käynnissä monessa maassa ja tässä EU-yhteistyöllä on tärkeä rooli.

 

Venäjän hyökkäyssota jättää jälkeensä suuren joukon uhreja ja erittäin haavoittuvassa asemassa olevia. Ukrainasta pakenee pääasiassa naisia ja lapsia. On olemassa suuri riski, että he joutuvat ihmiskaupan ja muun hyväksikäytön uhreiksi. Ihmiskaupan vastainen työ vaati väsymätöntä työtä sekä kansallisesti että yli valtiorajojen.                      

 

Erittäin vaikea kysymys on, miten ratkaisemme energiakriisin Euroopassa. Tässä eri mailla on ollut vaikea löytää toisensa. Ja maksamme tällä hetkellä korkeaa hintaa Saksan pitkäaikaisesta energiapolitiikasta, joka johti suuren riippuvuuteen venäläisestä kaasusta. Sähkön hinta on kytköksissä kaasun hintaan, ja Suomi haluaa, että tämä kytkös loppuu.

 

Täällä kotimaassa hallitus tekee nyt paljon kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseksi. Olemme äskettäin hyväksyneet lakiesityksiä, joiden myötä maksetaan ylimääräinen lapsilisä joulukuussa ja eläkkeitä korotetaan indeksitarkistuksen mukaisesti. Myös muita etuuksia, kuten lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan. Varhaiskasvatusmaksuja tullaan alentamaan ensi vuonna. Tämä on tärkeä kädenojennus maamme lapsiperheitä kohtaan. Ja kuntia tullaan kompensoimaan tämän uudistuksen aiheuttamista kustannuksista kuntien talouteen.

 

Suomalaisten velkaantumisongelmien vähentämiseksi hallitus on aloitteestani päättänyt alentaa kulutusluottojen korkokattoa nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että niin sanottujen pikavippien äärimmäisen korkeat korot tulevat olemaan historia. Hallitus on myös päättänyt korottaa ulosoton suojaosuutta takuueläkkeen tasolle. Kyseessä on vuoden 2023 kestävä määräaikainen kokeilu. Se tarkoittaa, että niille joilla on velkoja ulosotossa, jää nyt enemmän käteen. Tämä auttaa heitä selviytymään, kun arjen kulut nousevat.

Elämme nyt vaikeita aikoja. En siksi voi lopuksi olla sanomatta, että juuri nyt olisi entistä tärkeämpää, että kaikki eduskuntapuolueet harjoittaisivat mahdollisimman paljon sellaista politikkaa, joka yhdistää, eikä hajota. Se on Suomen, isänmaamme etu.

Anna-Maja Henriksson

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.
Thomas Blomqvist
20.10.2022 klo 15:09

Ryhmäpuheenvuorot

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Suomi tarvitsee kasvua

Eduskuntavaalit käydään Suomessa huhtikuun 2. päivä. Sen jälkeen uusi eduskunta aloittaa työnsä ja uusi hallitus muodostetaan. On selvää, että talouteen liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskiössä seuraavat neljä vuotta.
Anna-Maja Henriksson
19.02.2023 klo 10:49

Liikenneinfra ja investoinnit.

Thomas Blomqvist
13.02.2023 klo 10:40

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan. Vuosi jolloin Putin toi sodan Eurooppaan ja jolloin Suomi yhdessä Ruotsin kanssa haki Nato-jäsenyyttä.
Anna-Maja Henriksson
27.12.2022 klo 14:11

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.
Thomas Blomqvist
15.12.2022 klo 15:00

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.
Thomas Blomqvist
20.10.2022 klo 15:09