Meillä aikuisilla on vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta! 

14.06.2024 klo 09:52
Eduskunta kävi torstaina ajankohtaiskeskustelu hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Keskustelussa käsiteltiin muun muassa nuorten mielenterveyttä, lasten ja nuorten liikkumattomuutta sekä hallituksen toimenpiteitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskustelua yhdisti tarve vahvistaa nuorten luottamusta tulevaisuuteen. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist haluaa, että aikuiset ottavat enemmän vastuuta nuorten hyvinvoinnista. 


– Kun puhumme nuorten hyvinvoinnista, keskustelussa korostuu usein nuorten huonovointisuus. Yhteiskunnan keskusteluilmapiiri on kärjistynyt ja keskittyy ongelmiin, ja me aikuiset olemme usein osaltaan luomassa negatiivista kulttuuria erityisesti sosiaalisessa mediassa. Meillä aikuisilla on myös vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta, Bergqvist sanoo.

Ministeri Bergqvist korostaa miten tärkeä on, että tukitoimet tavoittavat ne nuoret, jotka niitä eniten tarvitsevat.

– Useimmat nuoret voivat hyvin. Meidän on myös muistettava korostaa tätä. Tiedämme kuitenkin, että osa nuoristamme voi huonosti ja että nuorten hyvinvointi on polarisoitunut - meidän on löydettävä keinoja tukea niitä nuoria, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi, kärsivät mielenterveysongelmista tai muista haasteista elämässään, Bergqvist painottaa.

Lasten ja nuorten fyysinen passiivisuus kasvaa. Riittävällä liikunnalla on suuri vaikutus hyvinvointiin, ja ne, jotka omaksuvat fyysisesti aktiivisen elämäntavan varhain, säilyttävät sen todennäköisemmin koko elämänsä ajan. Alle kouluikäisistä lapsista jopa 76 prosenttia harrastaa suositusten mukaista liikuntaa, mutta huolestuttavaa on, että riittävän liikunnan määrä vähenee iän myötä. 15-vuotiaista vain 23 prosenttia liikkuu suositusten mukaisesti. 

– Riittävä liikunta on tärkeää lasten ja nuorten koulu-, opiskelu- ja työelämässä selviytymiselle. Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelmassa tehdään työtä monin eri toimenpitein tämän suuntauksen kääntämiseksi. Näitä ovat muun muassa yksilöllisemmän liikuntaneuvonnan lisääminen eniten tukea tarvitseville nuorille, liikunnallisten elämäntapojen edistämistä koskevien säännösten sisällyttäminen perusopetuslakiin sekä liikunnan saaminen osaksi oppilaiden arkea, Bergqvist sanoo.

Bergqvist korostaa, että tunne siitä, että on osa yhteiskuntaa, on erittäin tärkeää nuorten hyvinvoinnille.

– Me kaikki haluamme tuntea kuuluvamme joukkoon ja kuulua johonkin ryhmään. Jos tukitoimia ei ole ja arjessa ei ole tarpeeksi turvallisia aikuisia, on suurempi riski päätyä elämässä väärälle tielle. Nuorisoministerinä olen saanut tavata nuoria hyvin erilaisista taustoista eri puolilla Suomea – etsivässä nuorisotyössä toimivia, opiskelijoita, romaninuoret, eri tavoin yhteiskunnassa aktiivia nuoria - ja on aina mielenkiintoista kuulla nuorten näkemyksiä tulevaisuuden Suomestamme. On tärkeää, että heillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen, Bergqvist toteaa lopuksi.

Sandra Bergqvist

Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten kohtelemme toisiamme

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist osallistui lauantaina Helsinki Prideen tasa-arvon puolesta. Tämän vuoden teemana on rauha ja toivo, joka on kaikkien oikeus.
Sandra Bergqvist
29.06.2024 klo 20:18

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.
Mikko Ollikainen
05.06.2024 klo 15:20

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta.
Anna-Maja Henriksson
27.05.2024 klo 14:54

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Tärkeitä panostuksia valtatie 8:aan ja Rantarataan hallituksen lisätalousarviossa

Hallitus hyväksyi tiistaina 21.5. hallituksen esityksen vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi.
Anna-Maja Henriksson
21.05.2024 klo 16:18

Ryhmäpuheenvuorot

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Lohjan synnytysosasto on oltava olemassa myös tulevaisuudessa!

Länsi-Uusimaa -lehti julkaisi eilen (5.9) uutisen, jossa nostettiin esiin Lohjan synnytysosaston sulkeminen HUS:n säästövaihtoehtona. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mielestä Lohjan synnytysosastoa tarvitaan ja ehdotus sen sulkemisesta on paheksuttava.
Thomas Blomqvist
06.09.2022 klo 14:57

Tärkeitä päätöksiä talouden ja opiskelijoiden kannalta

Hallituspuolueet ovat tänään sopineet työllisyyspaketista, joka vahvistaa julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurollaa. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että hallituspuolueet ovat pitäneet kiinni aikaisemmin sovitusta.
Anna-Maja Henriksson
11.02.2022 klo 16:35

Tasa-arvotyö tarvitaan edelleen

Tänään 8. maaliskuuta vietetään naistenpäivää.
Thomas Blomqvist
08.03.2021 klo 16:02

Sote-uudistus käymässä kalliiksi Uudenmaan palveluille

Ander Adlercreutz ja Inka Hopsu
04.10.2020 klo 14:06

Ensikertalaiskiintiöt kannustavat välivuosien pitämiseen

Olen monien muiden päättäjien kanssa samaa mieltä siitä, että työuria tulisi kansantalouden näkökulmasta pidentää sekä alku- että loppupäästä.
Anders Adlercreutz
26.08.2020 klo 12:33

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin 30.4.2019

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.04.2019 klo 10:45

KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN HUHTIKUUN AIKANA

2019 eduskuntavaalien myötä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmä koostuu seruraavista edustajista:
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2019 klo 08:50

Vanhustenhoidossa ei löydy oikotietä

Mikaela Nylander
01.02.2019 klo 07:52