Joululahjarahat tervetulleita

12.12.2023 klo 12:32
Lisävaroja kalastusteollisuudelle, kalastuksenhoitoon, 4H:lle ja Pro Agrialle. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä valtion ensi vuoden talousarviosta. Samalla valiokunta on päättänyt niin kutsuttujen joululahjarahojen jaosta, joka on noin 50 miljoonan euron kokoinen määräraha potti. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on aktiivisesti tehnyt työtä monien rahoitusta saaneiden hankkeiden eteen, ja on tyytyväinen lopputulokseen.

Valiokunta myönsi Suomen 4H:lle 150 000 € lisärahoitusta. 4H:n talous on ollut uhattuna valtiotuki leikkausten vuoksi. Marraskuussa maa- ja metsätalousministeriö kuitenkin ehdotti 500 000 € lisämäärärahaa vuoden 2024 täydentävään valtion talousarvioon. 


– Olen kiitollinen lisätalousarviosta ja 4H:lle osoitetuista joululahjarahoista. Näillä rahoilla saavutamme melkein 4H:n alkuperäisen rahoituksen, ennen valtiotuen leikkauksia. Sijoitus 4H:hon on sijoitus nuorisoon. 4H:n toiminta antaa nuorisolle erinomaiset mahdollisuudet solmia uusia ystävyyssuhteita, sekä forumin, jossa nuoriso pystyy tutustumaan yrittäjyyteen ja vastuun kantamiseen, Norrback sanoo.

Myös Pro Agria sai rahoitusta 800 000 euroa neuvontapalveluihin kotimaisen ruuantuotannon edistämiseen.

– Neuvontapalvelut ovat tärkeä tapa tukea tuottajiamme, varsinkin huomioiden suomalaisen elintarviketuotannon kannattavuushaasteet. Olen erittäin kiitollinen siitä, että elintarviketuottajamme saavat tukea Pro Agria -rahoituksen kautta, Norrback sanoo.

Valtiovarainvaliokunta myönsi 100 000 euroa Kalatalouden keskusliitolle, vesialueen osakaskuntien yhdistämistä ja vesialueen omistajien yhteistyön edistämistä koskevan erityisselvityksen tekemistä varten.

– Vesialueiden omistuksen hajanaisuus ja pienet omistusyksiköt luo haasteita hallinnollisten tehtävien suorittamisessa. Viime vuosina ongelma on kärjistynyt väestön ikääntymisen myötä: pienissä omistajayksiköissä toiminta on päättymässä toimijoiden loppumisen takia. Laajemmat vesialueet, suuremmilla osakunnilla, luo paremmat edellytykset vesialueiden hallinon hoitamiseen, sekä kalakantojen hoitamiseen, Norrback sanoo.

Suomen Ammattikalastajille myönnettiin 100 000 €.

– Meidän on huolehdittava ammattikalastajistamme, jos haluamme, että meillä on tulevaisuudessa kotimainen kalatalous. Kaikki kalastajiemme saama tuki on sijoitus kotimaiseen elintarviketuotantoon sekä huoltovarmuuteen, joka meidän tulee ehdottamaista turvata, sanoo Norrback. 

Valtionvarainvaliokunta on kohdistanut 110 000 euroa Närpiön kalojen vaelluksen helpottamiseen. Rahat eivät ole suoraan kohdistettu kenellekään, vaan määräraha on varattu hanketta varten, joka suorittava taho voi anoa. 

– Kalastusasiat ovat minulle tärkeitä, ja tällaisilla pienilläkin hankkeilla voi olla suuri merkitys niin paikallisesti kuin myös alueellisesti. Kalojen vaelluksen helpottaminen vahvistaa kalakantojamme ja lisää vesistöjemme monimuotoisuutta, Norrback sanoo.


 
Anders Norrback

Rauhanajan yhteistyö vahvistaa Suomen integroitumista Natoon

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Kansanedustaja Joakim Strand piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Joakim Strand
21.02.2024 klo 17:28

Ukrainan tulee olla osa läntistä yhteisöä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti tänään Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron ajankohtaiskeskustelussa Ukrainan tilanteesta.
Anders Norrback
21.02.2024 klo 15:30

Andersson välikysymyksestä koskien työmarkkinauudistuksia:

Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edellyttää sitä, että on myös täällä Suomessa olisi pohjoismaiset työmarkkinat
Otto Anderson
20.02.2024 klo 16:24

Biaudet olisi toivonut selkeyttä ja vahvempaa tukea yritysvastuudirektiiville 

RKP on pitkään työskennellyt EU-tasolla kunnianhimoisen yritysvastuulain puolesta. Tänään suuri valiokunta hyväksyi Suomen kannan.
Eva Biaudet
08.02.2024 klo 12:04

Otto Andersson jatkaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä piti järjestäytymiskokouksensa tänään maanantaina 5.2.2024 talvikokouksensa aikana Kauniaisissa.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.02.2024 klo 18:49

Ajattelemme pitkällä tähtäimellä ja panostamme nuoriin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Kansanedustaja Henrik Wickström korosti pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, jossa investoidaan tulevaisuuteen, puheessaan tämänpäiväisessä palautekeskustelussa talousarvioesityksestä.
Henrik Wickström
13.12.2023 klo 11:54

Vaasalle merkittävät joululahjarahat!

Kansanedustaja Joakim Strand iloitsee Vaasan vaalipiirille kohdistuvista ns. joululahjarahoista.
Joakim Strand
12.12.2023 klo 12:37

Ryhmäpuheenvuorot

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00