Meillä aikuisilla on vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta! 

14.06.2024 klo 09:52
Eduskunta kävi torstaina ajankohtaiskeskustelu hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Keskustelussa käsiteltiin muun muassa nuorten mielenterveyttä, lasten ja nuorten liikkumattomuutta sekä hallituksen toimenpiteitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Keskustelua yhdisti tarve vahvistaa nuorten luottamusta tulevaisuuteen. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist haluaa, että aikuiset ottavat enemmän vastuuta nuorten hyvinvoinnista. 


– Kun puhumme nuorten hyvinvoinnista, keskustelussa korostuu usein nuorten huonovointisuus. Yhteiskunnan keskusteluilmapiiri on kärjistynyt ja keskittyy ongelmiin, ja me aikuiset olemme usein osaltaan luomassa negatiivista kulttuuria erityisesti sosiaalisessa mediassa. Meillä aikuisilla on myös vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta, Bergqvist sanoo.

Ministeri Bergqvist korostaa miten tärkeä on, että tukitoimet tavoittavat ne nuoret, jotka niitä eniten tarvitsevat.

– Useimmat nuoret voivat hyvin. Meidän on myös muistettava korostaa tätä. Tiedämme kuitenkin, että osa nuoristamme voi huonosti ja että nuorten hyvinvointi on polarisoitunut - meidän on löydettävä keinoja tukea niitä nuoria, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi, kärsivät mielenterveysongelmista tai muista haasteista elämässään, Bergqvist painottaa.

Lasten ja nuorten fyysinen passiivisuus kasvaa. Riittävällä liikunnalla on suuri vaikutus hyvinvointiin, ja ne, jotka omaksuvat fyysisesti aktiivisen elämäntavan varhain, säilyttävät sen todennäköisemmin koko elämänsä ajan. Alle kouluikäisistä lapsista jopa 76 prosenttia harrastaa suositusten mukaista liikuntaa, mutta huolestuttavaa on, että riittävän liikunnan määrä vähenee iän myötä. 15-vuotiaista vain 23 prosenttia liikkuu suositusten mukaisesti. 

– Riittävä liikunta on tärkeää lasten ja nuorten koulu-, opiskelu- ja työelämässä selviytymiselle. Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelmassa tehdään työtä monin eri toimenpitein tämän suuntauksen kääntämiseksi. Näitä ovat muun muassa yksilöllisemmän liikuntaneuvonnan lisääminen eniten tukea tarvitseville nuorille, liikunnallisten elämäntapojen edistämistä koskevien säännösten sisällyttäminen perusopetuslakiin sekä liikunnan saaminen osaksi oppilaiden arkea, Bergqvist sanoo.

Bergqvist korostaa, että tunne siitä, että on osa yhteiskuntaa, on erittäin tärkeää nuorten hyvinvoinnille.

– Me kaikki haluamme tuntea kuuluvamme joukkoon ja kuulua johonkin ryhmään. Jos tukitoimia ei ole ja arjessa ei ole tarpeeksi turvallisia aikuisia, on suurempi riski päätyä elämässä väärälle tielle. Nuorisoministerinä olen saanut tavata nuoria hyvin erilaisista taustoista eri puolilla Suomea – etsivässä nuorisotyössä toimivia, opiskelijoita, romaninuoret, eri tavoin yhteiskunnassa aktiivia nuoria - ja on aina mielenkiintoista kuulla nuorten näkemyksiä tulevaisuuden Suomestamme. On tärkeää, että heillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen, Bergqvist toteaa lopuksi.

Sandra Bergqvist

Christoffer Ingo aloitti kansanedustajana

Vaasan vaalipiiristä kotoisin oleva Christoffer Ingo aloitti kansanedustajana tiistaina 16. heinäkuuta.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.07.2024 klo 09:04

Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten kohtelemme toisiamme

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist osallistui lauantaina Helsinki Prideen tasa-arvon puolesta. Tämän vuoden teemana on rauha ja toivo, joka on kaikkien oikeus.
Sandra Bergqvist
29.06.2024 klo 20:18

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.
Mikko Ollikainen
05.06.2024 klo 15:20

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta.
Anna-Maja Henriksson
27.05.2024 klo 14:54

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00