Jos menetämme nuorten uskon tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden

21.11.2023 klo 15:22
Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin välikysymystä nuorten tulevaisuudesta. Kansanedustaja Henrik Wickström piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.

– Monelle nuorelle oma tulevaisuus, työelämä ja toimeentulo tuntuu epävarmalta ja turvattomalta. Myös maailmanpoliittinen tilanne ja pandemiavuosien seuraukset lisäävät huolta. Meidän päättäjien on jatkettava ratkaisujen etsimistä, jotta lapset voivat olla lapsia ja me nuoret nuoria. Ymmärrämme RKP:ssä, että politiikan tulee keskittyä tulevaisuuteen ja siksi toimia tarvitaan jo tänään, Wickström sanoo. 


Hallitus on nuorisoministeri Bergqvistin johdolla aloittanut nuorisopoliittisen ohjelman laatimisen, jonka tarkoituksena on nuorten kasvu- ja elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi hallitus on suunnitellut useita muita investointeja, jotka kohdistuvat nuoriin.

– Suomen ylioppilaskuntien liitto on suhtautunut myönteisesti hallituksen suunnitelmaan parantaa mielenterveyshuollon saatavuutta tekemällä psykoterapeutin koulutus osittain maksuttomaksi. Opintotukea ollaan uudistamassa kokonaisuudessaan. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo ja tukea opintojen läpäisyä tavoiteajassa. Hallitus lisää myös korkeakoulujen aloituspaikkoja ja turvaa lähiopetuksen riittävän määrän ammattikouluissa, Wickström huomauttaa.

Wickström korostaa myös ilmastotoimiin panostamisen tärkeyttä.

– Lähinnä me nuoret kohtaamme ilmastotoimenpiteiden vaikutukset tulevaisuudessa. Hallituksen panostukset energiamurrokseen ja puhtaaseen teknologiaan vähentävät ilmastovaikutuksia ja luovat työtä ja kasvua. Suomen sitoutuminen ilmastolain tavoitteisiin ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen ennen vuotta 2035 on ratkaisevan tärkeää.

Nuorisobarometrin mukaan epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset ovat vähentyneet arjessa lähes kaikilla alueilla. Yli neljä viidesosaa vastaajista katsoo arjen olevan mielekästä, ja nuorten tyytyväisyys omaan elämäänsä on palautunut lähes koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

– Tämänpäiväisessä keskustelussa ei saa unohtaa myönteisiä asioita ja luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. Tämä on tärkeää, koska jos menetämme uskomme tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden, Wickström muistuttaa.

 
Henrik Wickström

Rauhanajan yhteistyö vahvistaa Suomen integroitumista Natoon

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Kansanedustaja Joakim Strand piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Joakim Strand
21.02.2024 klo 17:28

Ukrainan tulee olla osa läntistä yhteisöä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti tänään Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron ajankohtaiskeskustelussa Ukrainan tilanteesta.
Anders Norrback
21.02.2024 klo 15:30

Andersson välikysymyksestä koskien työmarkkinauudistuksia:

Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edellyttää sitä, että on myös täällä Suomessa olisi pohjoismaiset työmarkkinat
Otto Anderson
20.02.2024 klo 16:24

Biaudet olisi toivonut selkeyttä ja vahvempaa tukea yritysvastuudirektiiville 

RKP on pitkään työskennellyt EU-tasolla kunnianhimoisen yritysvastuulain puolesta. Tänään suuri valiokunta hyväksyi Suomen kannan.
Eva Biaudet
08.02.2024 klo 12:04

Otto Andersson jatkaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä piti järjestäytymiskokouksensa tänään maanantaina 5.2.2024 talvikokouksensa aikana Kauniaisissa.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.02.2024 klo 18:49

Ajattelemme pitkällä tähtäimellä ja panostamme nuoriin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Kansanedustaja Henrik Wickström korosti pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, jossa investoidaan tulevaisuuteen, puheessaan tämänpäiväisessä palautekeskustelussa talousarvioesityksestä.
Henrik Wickström
13.12.2023 klo 11:54

Vaasalle merkittävät joululahjarahat!

Kansanedustaja Joakim Strand iloitsee Vaasan vaalipiirille kohdistuvista ns. joululahjarahoista.
Joakim Strand
12.12.2023 klo 12:37

Suora junayhteys Hangon ja Helsingin välillä toteutuu tammikuussa - myös Inkoon aseman avaamista uudelleen liikenteelle suunnitellaan kevääksi

VR on tänään ilmoittanut aloittavansa junaliikenteen Karjaan ja Hangon välillä 8. tammikuuta.
Henrik Wickström
12.12.2023 klo 12:36

Kaikki tiet johtavat Pohjanmaalle

Monet Pohjanmaan tiehankkeet etenevät nyt. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on aktiivisesti ajanut useita näitä hankkeita, ja on kiitollinen siitä, että valtiovarainvaliokunta on ohjannut niihin varoja. Näiden tiehankkeiden joukossa ovat muun muassa Henriksdalintie Kristiinankaupungissa, 170 000 €, ja Norrnäsintie – Nixmossen Närpiössä, 200 000 €.
Anders Norrback
12.12.2023 klo 12:33

Ryhmäpuheenvuorot

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26

Valtiopäivien avajaiskeskustelu

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.02.2024 klo 15:00

Vuoden 2024 talousarvioesityksen palautekeskustelu      

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2023 klo 11:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00