Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

07.12.2022 klo 15:00
Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Arvoisa puhemies,

 

Minä ja muut RKP-läiset olemme iloisia siitä, että maatalous herättää keskustelua, ja että niin monet ilmaisevat tukensa maataloudelle. Minä ja muut RKP-läiset olemme surullisia siitä, että tämä tuki ei ole ollut kovin näkyvää viime vuosina. Minä ja muut kotimaisen ruuantuotannon parissa työskentelevät haluamme, että maatalouden kannattavuuskriisi on meidän kaikkien yhteinen asia. Valitettavasti oppositio keskittyy usein mieluummin hallituksen kritisoimiseen kuin konkreettisten ehdotusten tekemiseen tilanteen parantamiseksi.

Monet täällä salissa ovat unohtaneet, minkälainen tilanne oli keväällä 2019 nykyisen hallituksen aloittaessa työnsä. Edellinen hallitus, jossa sekä Perussuomalaiset että Kokoomus olivat mukana, ehdotti merkittäviä leikkauksia maataloustukeen tulevaa kautta koskevassa kehysehdotuksessaan. Uusi hallitus valitsi toisen tien. Hallitusohjelmassa korostetaan terveen ja kannattavan kotimaisen maatalouden tärkeyttä ja huomioidaan maatalouden kannattavuuden haasteet. Hallitus totesi, että maatalousyrittäjille lainsäädännöllisistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset kompensoidaan taloudellisesti, ja tästä on tällä kaudella pidetty tiukasti kiinni.

 

Arvoisa puhemies,

koronapandemia ja erityisesti Ukrainaan tehty hyökkäys olivat käänteentekeviä myös maatalouden kannalta. Kannattavuuskriisi, joka on ollut akuutti viime hallituskausien aikana, paheni ennennäkemättömällä tavalla. Siksi on ollut hyvä ja tarpeellista, että hallitus on tällä kaudella osoittanut yli 300 miljoonaa euroa maatalouden suoraan ja välilliseen tukemiseen. Suomi toimi nopeasti keväällä, ja niin hallitus on toiminut myös syksyllä, kun päätös energiatuesta tehtiin nopeasti.

Eduskunta käsittelee parhaillaan ehdotus muuttaa elintarvikemarkkinalakia niin, että maataloustuottajien asemaa parannetaan. Siihen kuuluu muun muassa tuottajan ja elintarvikeketjun muiden toimijoiden välisten tuotteiden maksuaikojen tiukentaminen. Me kannatamme kyseistä ehdotusta. Työ jatkuu ensi kaudella. Jatkotyöskentelyssä voi olla syytä tarkastella kriittisesti esimerkiksi meidän kilpailulainsäädäntöämme, ja sitä, onko siinä sellaisia elementtejä, joiden takia ketju ei toimi. Suomen elintarvikemarkkinoiden on muututtava entistä oikeudenmukaisemmiksi siten, että tuottaja saa nykyistä suuremman osuuden tuotteen hinnasta, aivan niin kuin hallitus sanoo vastauksessaan.

 

Arvoisa puhemies,

Olemme kaikki huolissamme maataloudesta. Mutta kun oppositio nyt näin kovasti kritisoi hallitusta, on ollut mielenkiintoista katsoa, mitä se tekisi toisin omissa vaihtoehtobudjeteissaan. Perussuomalaiset on sitä mieltä, että maatalous on turvattava, mutta puolue ei tee mitään konkreettisia ehdotuksia sen turvaamiseksi. Perussuomalaisilla on kyllä maatalouspoliittinen asiakirja, jossa on useita toimenpide-ehdotuksia, mutta ei varoja niiden toteuttamiseksi. Kokoomus ehdottaa väliaikaista tukea akuutista energiakriisistä selviytymiseen, mutta puolueen vaihtoehtobudjetissa ei ole mitään muita konkreettisia ehdotuksia. Olemme huolissamme siitä, että oppositio tekee välikysymyksen, mutta omissa vaihtoehtobudjeteissaan suurin osa välikysymyksen esittäjistä on kiinnittänyt hyvin vähän huomiota koko asiaan. Kristillisdemokraateilla, joka on välikysymyksen aloitteentekijä, on muutamia ehdotuksia vaihtoehtobudjetissaan. Välikysymyksen tarkoitus on hallituksen kaataminen. Jos maassa ei ole hallitusta, silloin ei myöskään voi tehdä maataloutta tukevia päätöksiä. Siksi päätös välikysymyksen tekemisestä on mielenkiintoinen.

 

Arvoisa puhemies,

Olemme tällä hallituskaudella aloittaneet pitkäjänteisen työn, jossa tarkastellaan elintarvikemarkkinoiden toimintaa ja sitä, miten lainsäädännöllä ja sääntelyllä voitaisiin suojella suomalaisia maanviljelijöitä. RKP vaatii tämän työn jatkamista myös seuraavalla hallituskaudella. Suomi tarvitsee kannattavaa elintarviketuotantoa maamme huoltovarmuuden parantamiseksi. Tämä ei ole vain hallituksen tehtävä, vaan koko yhteiskunta ja sen kaikki toimijat ovat vastuussa siitä.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Jos menetämme nuorten uskon tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin välikysymystä nuorten tulevaisuudesta. Kansanedustaja Henrik Wickström piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Henrik Wickström
21.11.2023 klo 15:22

EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä. 
Eva Biaudet
15.11.2023 klo 16:16

Edellytykset päätoimiseen opiskeluun paranevat

Eduskunta on tänään (7.11.) käynyt lähetekeskustelun hallituksen ehdotuksista opintotukilain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata päätoimisen opiskelun edellytykset ja parantaa lasta huoltavien opiskelijoiden tilannetta. Lakiesitys on laadittu liikunta, urheilu ja nuorisoministerin, RKP:n varapuheenjohtajan Sandra Bergqvistin johdolla.
Sandra Bergqvist
07.11.2023 klo 15:40

Vahva pohjoismainen yhteistyö luo turvallisuutta levottomina aikoina

Opetusministeri ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson osallistui Pohjoismaiden neuvoston 75. istuntoon Oslossa.
Anna-Maja Henriksson
02.11.2023 klo 18:46

Suomen ja Viron suhde on vahva

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili maanantaina Tallinnassa Viron ulkoministeri Margus Tsahknan kutsusta. Vierailun aikana Adlercreutz  ja Tsahkna keskustelivat muun muassa Suomen ja Viron jatkuvasta vahvasta tuesta Ukrainalle.
Anders Adlercreutz
31.10.2023 klo 12:52

Unkarin on aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Viime viikolla eurooppaministerit kokoontuivat Luxemburgiin. Kokouksessa Suomea edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
30.10.2023 klo 07:56

Terveydenhuolto tarvitsee työrauhaa

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallitukselle esitetystä välikysymyksestä koskien sosiaali- ja terveysalan paikallispalveluja sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamista. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheessaan, että nyt ei ole lyhytaikaisten ratkaisujen aika, vaan tarvitaan työrauhaa, jotta koko terveydenhuoltoala pääsee kunnolla käyntiin uudistuksen jälkeen. Hän korosti myös, että henkilöstö on terveydenhuollon tärkein resurssi.
Henrik Wickström
18.10.2023 klo 15:52

Andersson hallituksen talousarvioesityksestä 2024: Suomi tarvitsee sellaista politiikkaa, joka luo edellytyksiä kasvulle ja turvaa maamme kilpailukyvyn 

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin hallituksen talousarvioesitysestä vuodelle 2024. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. 
Otto Andersson
10.10.2023 klo 15:46

Vammaispalvelulain tarkastelu on asetettava etusijalle

Eduskunta on päättänyt lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström uskoo, että hallitus olisi vaikeassa asemassa lainsäädännön kanssa, jos laki olisi hyväksytty nyt.
Henrik Wickström
28.09.2023 klo 13:06

Opetusministeri Henriksson aloittaa Ministeri koulussa -kiertueen

Kiertue tarkoittaa käytännössä sitä, että Henriksson opetusministerinä tulee vierailemaan kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen tutustuakseen näiden arkeen ja toimintaan
Anna-Maja Henriksson
25.09.2023 klo 11:27

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00