Tärkein päätökseni ministerinä

15.05.2022 klo 20:26
Tasavallan presidentti sekä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-Utva) päättivät tänään että Suomi hakee Naton jäsenyyttä, eduskunnan kuulemisen jälkeen.

Oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuuluu ministeriryhmään, ja hän kuvailee päivän päätöstä historialliseksi.


-Tämä tuntuu suurimmalta ja tärkeimmältä päätökseltä johon olen osallistunut poliittisen urani aikana, päivä joka jää historiaan. Suomella on aina ollut vahva puolustus, ja tämänpäiväinen päätös tehtiin turvallisuutemme maksimoimiseksi entisestään. Emme liity Natoon uhataksemme ketään, vaan varmistaaksemme, ettei aikaisempien suomalaisten sukupolvien kokemat sodan kauhut enää koskaan tapahdu maassamme, sanoo oikeusministeri ja puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Päätös perustuu perusteelliseen poliittiseen tarkasteluun, ja sillä on sekä kansalaisten että eduskuntapuolueiden vankka tuki. Suomen Ruotsalaiselle kansanpuolueelle Nato-jäsenyys on pitkään ollut tavoitteemme. Kansallinen jäsenyyshakemusprosessi käynnistyi sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi raa'asti Ukrainaan 24. helmikuuta. 

-Nato-jäsenyys tekee Suomesta osan puolustusliittoa. Tärkein tehtävämme on jatkossakin oman maamme puolustaminen. Samalla meihin, kuten kaikkiin muihinkin Nato-maihin, sovelletaan 5 artiklan mukaisia turvatakuita, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kynnys hyökätä maahamme nousee entisestään, Henriksson sanoo.

-Ajatukseni tänä päivänä menevät rohkeille ukrainalaisille, jotka taistelevat henkensä, maansa ja itsenäisyytensä puolesta. Meidän tulee jatkaa heidän tukemistaan ja auttaa heitä jälleenrakentamaan maataan, kun sota on ohi., Henriksson sanoo.

Suomen viranomaiset ovat valmistautuneet mahdollisiin yrityksiin vaikuttaa Nato-jäsenyysprosessiin ja ovat valmiita vastaamaan mahdollisiin yrityksiin kaikin mahdollisin tavoin, myös kumppanimaiden avulla.

- Nyt viemme vihdoin Suomea Natoon. Meidän on nyt tärkeää pitää pää kylmänä ja toimia päättäväisesti. Olemme itsenäinen kansa ja teemme itsenäisiä päätöksiä, Henriksson sanoo.

 
Anna-Maja Henriksson

On tärkeää turvata pohjoismainen näkökulma kaikissa tilanteissa

Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat tänään antaneet yhteisen lausuman, jossa he korostavat pohjoismaisen näkökulman turvaamisen tärkeyttä.
Thomas Blomqvist
28.06.2022 klo 13:41

Voitto tasa-arvolle ja maamme naisille ja tytöille.

Eduskunta on tänään hyväksynyt seksuaalirikoslainsäädännön historiallisen uudistuksen.
Anna-Maja Henriksson
27.06.2022 klo 19:39

Panostuksia lapsiin, nuoriin ja osaamiseen tarvitaan luomaan uskoa tulevaisuuteen

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) painotti ryhmäpuheenvuorossaan, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia, mutta kasvava lainataakka ei voi olla pitkän aikavälin ratkaisu.
Sandra Bergqvist
15.06.2022 klo 15:12

Seniorineuvolat ottavat askeleen eteenpäin!

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä laajasta lakipaketista vanhuspalveluiden parantamiseksi, sosiaalilain muuttamisesta, vanhusten toimintakyvyn tukemisesta ja vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista
Veronica Rehn-Kivi
16.06.2022 klo 10:08

Ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille

Eduskunnassa käytiin tänään kuulemiskeskustelu keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Kansanedustaja Mikko Ollikainen (RKP) korosti ryhmäpuheessaan ilmastotyön merkitystä eri tasoilla, sekä minkälaisia mahdollisuuksia ilmastotyö voi avata maamme yrityksille.
Mikko Ollikainen
17.06.2022 klo 10:05

Seniorineuvolapalveluita kaikille ikäihmisille!

Tänään eduskunta käsitteli kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven lakialoitetta yli 70-vuotiaiden lakisääteisistä seniorineuvoloista.
Veronica Rehn-Kivi
24.05.2022 klo 17:41

Yrittäjyys on tärkeää vaikeinakin aikoina

Thomas Blomqvist
24.05.2022 klo 13:10

NATO-jäsenyyden hakeminen on oikea päätös

Eduskunnassa on tänään käyty historiallinen lähetekeskustelu suomalaisesta NATO-jäsenyydestä. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) tukee päätöstä hakea Nato-jäsenyyttä ja korosti puheessaan suomalaisten kykyä vastata kriiseihin.
Sandra Bergqvist
16.05.2022 klo 14:54

Ryhmäpuheenvuorot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.03.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56