Finland behövs i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak 

23.11.2021 kl. 15:59
Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av fortsatt deltagande i operationen.

- Vi är inte på den internationella arenan för att vara passiva åskådare eller för att blunda för de problem som finns. Då problemen är globala behövs internationella insatser för att lösa dem, säger Ollikainen. 

Svenska Riksdagsgruppen stöder tanken om att Finland ska stärka det övergripande förhållningssättet inom krishantering både nationellt och internationellt. Krishantering ska vara helhetsbetonad, och det är viktigt att man inte enbart satsar på de militära insatserna utan ser värdet i att utveckla den civila krishanteringen.

- Finlands målsättning ska vara att bygga säkerhet, hållbarhet och stabilitet. Vi är en aktiv del av både EU:s och FN:s insatser och som land måste vi bära vårt internationella ansvar, menar Ollikainen. 

Regeringen har förbundit sig att skapa riktlinjer för krishantering som sträcker sig över valperioden, och målsättningen är att Finland ska öka mångsidigt deltagande i krishantering. Nästa år kommer Finland att delta med cirka 75 soldater i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och irakiska Kurdistan. Finland har deltagit i operationen sedan 2015. 

Mikko Ollikainen