Märklig interpellationsdebatt om halvfärdigt förslag

20.10.2021 kl. 15:38
Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamot, Anders Norrback ifrågasätter dagens interpellationsdebatt som fördes i riksdagens plenum om utkastet till lagförslaget om familjeåterföreningar. 

-Utkastet till lagförslag om familjeåterföreningar har varit på remissrunda, men regeringen har inte bestämt hur lagförslaget ska se ut. Vi vet alltså inte om det kommande lagförslaget är bra eller dåligt. Ändå tillgriper man interpellationsvapnet. Borde inte regeringens förtroende mätas i frågor där man ifrågasätter regeringens beslut, säger Norrback i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande. 


Enligt Norrback borde diskussionen istället kretsa sig kring hur förutsättningarna för lyckade återföreningar kunde ytterligare förbättras. 

-Att skapa ett fungerande system för familjeåterföreningar är viktigt. Ingen av oss mår bra av att leva avskild från sin familj – tvärtom kan det vara en förutsättning för att integrationen ska lyckas, att man förenas med sin familj, säger Norrback.

Norrback betonar Svenska riksdagsgruppens stöd för lagförslaget om familjeåterföreningar. Lika människovärde och humana värderingar är en av grundprinciperna som styr SFP:s politik även i denna fråga.  

- Jag finner beklämmande att denna interpellationstext delar in folk enligt hur de har kommit in till landet. SFP och Svenska riksdagsgruppen är främmande för ett sådant tänkande. Vi ger regeringens strävan att främja familjeåterföreningar vårt fulla stöd, avslutar Norrback.
Anders Norrback