Jämlikt föräldraskap främjar barnets rättigheter

21.09.2021 kl. 14:00
Riksdagen har idag fört en remissdebatt om regeringens förslag till familjeledighetsreform.

Förslaget beaktar familjernas mångfald och uppmuntrar bland annat pappor att i högre grad ta ut föräldraledighet. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig över förslaget.
- Det här förslaget är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

Den största utmaningen har varit att få papporna att ta ut familjeledigheter och aktivare delta i barnets uppväxt. Den här reformen utgör en stark morot i rätt riktning, säger Rehn-Kivi. 
Svenska folkpartiet har redan länge jobbat för att förnya familjeledigheterna enligt den så kallade 6+6+6-modellen och poängterar att investeringar måste göras på familjepolitik. Den här reformen är inte lika ambitiös, men fungerar ändå som ett bra etappmål.

-Utöver lagen behövs en attitydförändring i samhället och framför allt på arbetsmarknaden.

Förslaget beaktar mångfalden inom familjer, vilket är viktigt – alla barn ska ha rätt till sina båda föräldrar och behandlas jämlikt oavsett familjeform, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi