Vi behöver mer och bättre språkkunskaper

25.03.2024 kl. 21:55
Under förra regeringsperioden krävde SFP en utredning om hur slopandet av det obligatoriska provet i det andra inhemska språket, i studentexamen har inverkat på språkkunskaperna.

I veckan fick jag ta emot rapporten och resultaten talar sitt klara språk. Antalet studerande som avlägger studentexamensprovet i svenska har minskat avsevärt, och kunskaperna i svenska har försvagats betydligt. Idag är det bara ca en tredjedel av de finskspråkiga abiturienterna som skriver svenska.

Jag inte tyvärr inte förvånad. Redan för 20 år sedan, då den obligatoriska studentsvenskan och –finskan slopades under ledning av en socialdemokratisk undervisningsminister, varnade SFP för följderna. Där majoriteten i regeringen Vanhanen, med centern och SDP i spetsen, ansåg att frivillighet skulle leda till ett större intresse, såg SFP farorna och röstade emot. Tyvärr har farhågorna nu besannats.

I de svenskspråkiga gymnasierna är det oroväckande att hela 17 procent av studerandena väljer bort finskan. Därtill skriver man gärna det medellånga provet i finska i stället för det långa.

 

Den här utvecklingen går i fel riktning – vi behöver mer och bättre språkkunskaper, inte mindre. Språk är alltid en rikedom och något vi måste värna om i vårt tvåspråkiga land. Nu behövs ett långsiktigt utvecklingsarbete som täcker alla utbildningsnivåer för att stärka kunskaperna i svenska och finska. Ett oerhört viktigt steg i rätt riktning är att vi hösten 2024 utökar undervisningen i B1-svenska med en årsveckotimme i årskurs 7 i den finska skolan. Samtidigt behöver vi stöda lärarna och göra det ännu mer roligt och spännande att lära sig det andra inhemska. AI kan här vara till hjälp. Som rapporten visar, borde vi också sporra till att våga tala det andra språket. 

 

Att SFP är i regeringen syns på flera olika vis. Ett är att regeringsprogrammet stärker svenskan och tvåspråkigheten i Finland. Fler språkbadslärare ska utbildas för att svara på barnfamiljernas intresse för språkbad och språkduschar. För ordnande av språkbadsverksamhet och undervisning på två språk satsar vi närmare en halv miljon mer i år.  Genom att stärka och utvidga språkbads- och språkduschverksamheten stöds barns språkinlärning. Det finns också andra konkreta satsningar på svenskan och tvåspråkigheten. Det så kallade stora språkprovet, blir avgiftsfritt. Det här är en åtgärd som SFP har jobbat för länge. Regeringen satsar också på läromedel på svenska och de samiska språken.

 

Bland det bästa jag vet, är att göra skolbesök. I måndags hade jag glädjen att besöka Vasa övningsskolas gymnasium.  Under en lektion i samhällslära fick jag besvara frågor om allt från hur en minister jobbar med EU-frågor, till hur regeringen satsar på gymnasieutbildningen. Vi hade också en bra diskussion med lärarna om läroböcker och digitala läromedel. Många elever önskar mer böcker i skolan. Det är ett budskap jag tar på stort allvar.

 

Under måndagens vistelse i Vasa besökte jag även Wärtsilä. Det var intressant att höra hur de arbetar för övergången till förnybara bränslen och lagring av energi. Sådana lösningar behöver vi för att nå våra klimatmål, men också för att stärka vår ekonomi. Finland – och inte minst Vasas energikluster – har stor potential i att kunna locka fler investeringar i grön teknologi och innovationer. Det här är något SFP arbetar konsekvent med att främja både regionalt och i regeringen.

 

Att få avsluta arbetsveckan med att ta del av Pampas nationaldag var upplyftande, att se studerande från hela Svenskfinland samlas på torget i Vasa för att dela roliga upplevelser tillsammans. Gemenskap och att njuta av goda vänners sällskap, sätter guldkant på livet.

Anna-Maja Henriksson