Responsdebatt för budgeten 2023

14.12.2022 kl. 11:00
Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi

Ärade talman,

Att göra upp en budget är en lång och krävande uppgift. Sällan har det varit så tydligt som under denna regeringsperiod. På våren slås det alltid fast hur budgetramen för de kommande åren borde se ut. På hösten kan verkligheten se väldigt annorlunda ut. Även i år har processen varit utmanande, eftersom det finns skriande behov på många fronter, samtidigt som världsläget tvingar oss att göra historiska satsningar. Nu är vi på slutrakan. 

 

Ärade talman,

budgeten för nästa år präglas av social- och hälsovårdsreformen. Finansieringen av välfärdsområden är i fortsättningen en viktig del av statsbudgeten i och med att ansvaret för vår social- och hälsovård vid nyår övergår till välfärdsområdena, som är helt beroende av statlig finansiering. Vi i SFP har aktivt krävt att finansieringen för välfärdsområdena görs mera hållbar och det arbetet bär nu frukt när riksdagen godkänner en uppdatering av finanseringslagen. Men arbetet är inte färdigt än. Finansieringen av välfärdsområdena kräver regelbunden uppföljning. Vi har en stor vårdskuld som måste jobbas bort. Först efter det kan vi rikta fokus på det som är verkligt viktigt - på preventiva åtgärder. Om vi inte satsar på effektiv förebyggande vård kommer vi aldrig att ha råd att bekosta äldreomsorgen och den ekonomiskt betungande dygnetruntservicen eller den dyra specialsjukvården – något som vi alla anser vara nödvändigt.

 

Ärade talman,

Det har varit bra att veta att oppositionen och regeringens linje gällande finanspolitiken är väldigt långt lika. Det är viktigt med tanke på de kommande utmaningarna. De kommande åren kommer nämligen att präglas av hårda diskussioner för att kunna åstadkomma balans i Finlands ekonomi. Ekvationen är inte lätt. Det behövs satsningar på många plan och som sträcker sig över flera regeringsperioder. Vi måste också våga satsa på sådant som inte nödvändigtvis bär frukt idag eller imorgon, men som kommer att ha avgörande betydelse i framtiden. Det handlar till exempel om att skapa incentiv för företag att investera och att satsa på forskning och utveckling. Det betyder också att vi måste våga satsa mera på förebyggande åtgärder och göra långsiktiga satsningar. Utbildningen är vår starkaste konkurrensfördel, den ska vi värna om. Rösterna från företagen är också klar, att vi inte ska pruta på våra klimatkrav. För företagen är förutsägbarhet bland de viktigaste elementen och det har varje ny regering ansvar för.

Vi måste också ha förutsättningar och ekonomiskt rörelseutrymme för att kunna stöda vårt samhälle där var det behövs. Under det gånga året har vi i snabb takt kunnat fatta beslut om satsningar bland annat på vårt försvar. Vi har kunnat samarbeta över parti- och ideologigränser i situationer där det har varit viktigt att vi är ett enat folk. Rysslands krigsföring mot Ukraina fortsätter och därför måste också vårt stöd fortsätta, både direkt, via EU och snart via NATO.

Kriget har många följder och krisen inom jordbruket är en av dem. Det är nödvändigt att vi tryggar den finska matproduktionen nu när situationen är ytterst svår. Enligt SFP behövs det ett stödpaket för jordbruket så snabbt som möjligt.

Vi måste också fortsätta arbetet för att hitta olika lösningar för att tackla de stora utmaningarna med priset på el. Regeringen har under hösten kommit med både ett temporärt skatteavdrag på elkostnader och ett temporärt elstöd för dem som inte kan få skatteavdrag. Med dessa stöd kan flera hushåll få hjälp med de höjda elpriserna men utmaningarna fortsätter. Därför behövs det nu samarbete för att hitta de bästa lösningarna.

 

Ärade talman,

Alla som avlägger en examen i Finland ska få rätt att jobba här. Ingen som vill arbeta i Finland ska behöva vara orolig för att byråkratin sätter käppar i hjulet. Företagen ska kunna rekrytera arbetstagare från andra länder snabbare och enklare än nu. Det ska inte vara så att vi har folk som arbetar i Finland och sedan blir utvisade. I nyheterna har vi fått höra om att verkligheten ännu idag är någon helt annat. Det kan vi i SFP inte godkänna. Tillgången till arbetskraft är en ödesfråga för Finlands framtid.

 

Tack.

Interpellation om minister Rydmans ställning

20.06.2024 kl. 12:41

Interpellation om regeringens finanspolitik 

15.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

23.04.2024 kl. 15:03

Aktuell debatt om Ukraina

21.02.2024 kl. 15:00

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

13.12.2023 kl. 11:00

Interpellation om social- och hälsovården

18.10.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16