Interpellation om sjukhusnätverket

23.04.2024 kl. 15:03
Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.

Ärade talman,

Få saker engagerar medborgarna lika mycket som social- och hälsovården. Det är ett hett tema även här i riksdagen. Sedan år 2021 har oppositionen varje år lämnat en interpellation om social- och hälsovården. Regeringar och partier kommer och går, men oron består.

 

Ärade talman,

En stor megatrend utmanar vår vård och omsorg. Vi har allt fler som behöver vård, allt färre som finansierar den offentliga servicen och allt färre som kan sköta arbetet. Denna ekvation är utmanande att lösa. I två årtionden har kostnadsökningen inom vården varit ett problem och speciellt under det senaste årtiondet har det blivit allt svårare att fylla lediga tjänster.

Det är klart att vi inte kan fortsätta som tidigare. Det är klart att vi måste stävja kostnadsökningen och hitta lösningar till personalbristen. Men samtidigt är det klart för oss i SFP att vård och omsorg är bland de viktigaste tjänsterna som ges till medborgarna. Man måste kunna få vård på ett skäligt avstånd, inom skälig tid och på eget modersmål. Därför har vi i SFP alltid arbetat för att hålla kvar närservicen. Det ser vi bland annat i Österbotten där ett framtids- och anpassningsprogram godkändes för de kommande åren och där man valde att inte röra på närservicen och lågtröskelvården.

 

Vi är väldigt nöjda över regeringens beslut om att det i varje välfärdsområde också i fortsättningen ska skötas både förlossningar och mera krävande operationer i ett centralsjukhus. Regeringen fattade också viktiga beslut då nattjouren i Jakobstad och Raseborg kan fortsätta för att garantera de språkliga rättigheterna. De slutliga besluten fattas alltså av Österbottens välfärdsområde och HUS-sammanslutningen. Detta är en viktig signal från regeringen, att den svenska servicen ska tryggas.

 

Ärade talman,

Det hör till politiken att oppositionen fungerar som en motvikt till regeringen, kommer med egna förslag och kritiskt granskar regeringens arbete. Det är förstås också förståeligt att det är svårt att kritiskt granska det egna agerandet– även om det ibland skulle finnas anledning till det.

 

Som SFP-politiker har det varit förvirrande att följa med Socialdemokraternas och De grönas agerande i riksdagen och samtidigt i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse. Inom HUS har SDP:s och De grönas representanter röstat för att dra ner på verksamheten i de mindre sjukhusen i Borgå, Raseborg och Lojo, samtidigt som samma partierna i den nationella politiken har krävt att det inte ska göras, bland annat genom denna interpellation. SFP:s representanter har konsekvent talat och röstat för att sjukhusen och verksamheten tryggas. Nu har ni, bästa opposition, möjlighet att påverka att era representanter i HUS styrelse som den 6.5. röstar om bevarandet av bland annat Lojo förlossningsavdelning.

 

Ärade talman,

Om vi vill trygga det att våra sjukhus är verksamma även i framtiden, måste vi se till att vi har personal. Personalen är det viktigaste vi har. Om vi inte hittar lösningar på personalbristen så har det ingen betydelse hur många sjukhus eller vårdenheter vi har om de inte kan ta emot patienter.

 

Därför har vi i SFP bland annat länge förespråkat en uppdatering av arbetsfördelningen inom vården bland den yrkesutbildade personalen. Den lagstiftningen är nu under arbete. Målsättningen är att bättre ta vara på personalens kunnande. Vi politiker får regelbundet respons från läkare, vårdare och socialarbetare att en stor del av arbetstiden går till pappersarbete och ett brottande med patientdatasystem. Vi i SFP välkomnar att man nu ser över arbetsfördelningen och hoppas på en snabb beredning.

 

Ärade talman,

Vi måste hitta nya sätt att arbeta, nya sätt att stärka primärvården och nya sätt att tackla personalbristen. Vi vill främja egenläkarmodellen och egenföretagarmodellen. Regeringen har flera centrala reformer på sitt bord och det krävs nu effektivt arbete för att underlätta vardagen i välfärdsområdena.

 

Tack

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59