Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

17.04.2024 kl. 14:59
Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.

Ärade talman,

Skolan ska alltid vara en trygg plats för barn och unga. Naturligtvis även för de äldre som jobbar i skolan. Det här borde vara en självklarhet. Men ändå rapporterar en betydande andel elever sjukfrånvaro och att de upplever medelmåttig eller dålig hälsa. Ångesten bland unga tycks vara konstant och många känner sig ensamma. Andelen barn och unga som upplever mobbning har ökat.

Men det finns ändå ljuspunkter – de allra flesta mår bra och har en fungerande vardag. Våldsbrott minskar, användningen av rusmedel sjunker, och viktiga kunskaper som första hjälpen förbättras.

 

Ärade talman,

Mobbning sker inte bara i skolan, utan också utanför skolan, till exempel på sociala medier. Mobbningen är skolans – ja hela samhällets ogräs – det ska ständigt motarbetas och förebyggas.

 

Mer övervakning och förbud mot mobiltelefoner löser inte i sig grundproblemet. Förebyggande åtgärder och ett tvärsektoriellt samarbete krävs för en verklig förändring. Här finns inte utrymme för maktkamper mellan myndigheter och olika silos – barnet och dess välmående ska alltid vara i fokus. För att elever ska känna sig trygga i skolan, måste de också tro på att vuxna har både vilja och verktyg att reagera. Lärarnas roll är central – de är kontinuiteten i gruppen, riktiga människokännare.

 

Ärade talman,

Förra året beviljades 3,5 miljoner euro för åtgärder som förebygger gängbildning och brottslighet, och 12 miljoner euro för att stärka elevstödet. I år har man för första gången riktat permanent finansiering till ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. Betydelsen av regeringens satsning på terapigaranti för barn och unga väger tyngre än någonsin förut.

 

Ärade talman,

Det krävs investeringar för att i ett tidigt skede kunna upptäcka och hantera psykisk ohälsa och aggression bland elever. Det ska finnas lättillgängliga sätt för barn och unga att prata om sina problem och be om hjälp. Det här är direkta rekommendationer som FN:s barnrättskommitté riktar till Finland. Föräldrar och vårdnadshavare till barn med psykiska problem ska också erbjudas det stöd de behöver. Hur kan de ha en aktiv och positiv roll i sina barns skolliv och psykiska hälsa? Och hurudan inverkan har den allt stressigare vardagen på familjevänligheten i vårt land?

 

Ärade talman,

Finlands långsiktiga arbete för att förebygga våld och mobbning i skolan behöver fortsätta. Vad vi diskuterar idag berör oss alla – som politiker, som föräldrar och som medborgare. Hela samhället!

 

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59