Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

20.03.2024 kl. 15:12
Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.

Ärade talman,

Att föra diskussion om våra olika regioner i Finland och deras styrkor och svagheter är värdefullt. Vi diskuterar om både de praktiska aspekterna, såsom livsmedelsförsörjning, försvar och infrastruktur, men också om djupare frågor som berör hur vi ser på Finlands framtid.

I Svenska folkpartiet har vi alltid förespråkat en politik som främjar livet i lokalsamhället och möjligheten för alla regioner att utvecklas utifrån sina unika styrkor och behov. Det är därför som denna regering arbetar på flera fronter för att stärka hela landets ekonomi, för att underlätta skapandet av nya jobb och för att säkerställa att Finland är ett konkurrenskraftigt, hållbart och tryggt samhälle. Regeringen gör också satsningar som främjar export och tillväxt i Finland som gynnar hela landet och skapar en mera stabil grund för vårt välfärdssamhälle.

 

Ärade talman,

Jord- och skogsbruket har en central roll i Finlands ekonomi och den lokala livskraften. Samtidigt är dessa sektorer fundamentala för vår nationella självförsörjning. Regeringens målsättning är klar – det ska löna sig att vara jord- och skogsbrukare i detta land. Här handlar det om hela Finlands framtid. Regeringen har därför stark förbundit sig till att jordbruket ska bli mer lönsamt och att den nationella skogspolitiken stärkas.

Vi tror på människornas rätt att få välja själv var de vill bo. Det är statsmaktens uppgift att se till att det ska vara möjligt. Därför satsar regeringen bland annat en extra 250 miljoner euro i år på att förbättra och underhålla vårt vägnät. Vägarna är blodådrorna för en region, det vet vi alla som bor utanför landskapscentra. Satsningarna på det lägre vägnätet är viktiga för orterna och människorna men de är speciellt viktiga för ekonomin och förutsättningarna för företagsamhet. Under denna regeringsperiod görs också betydande investeringar på projekt som främjar självförsörjning och hållbar utveckling.

 

Ärade talman,

När man talar specifikt om Östra Finlands framtid, kan vi i dessa tider tyvärr inte göra det utan att tala om landets säkerhet. Säkerhetspolitiken är idag på allas läppar. Finlands östra gräns är EU:s yttre gräns och också Natos östra gräns. Därför är Östra Finland och den östra gränsen inte viktiga enbart för Finland utan också för Europeiska unionen och våra internationella samarbetspartner. Finlands linje har länge varit att lyfta fram Östra Finlands betydelse i olika officiella och inofficiella möten, och mottagandet har varit bra. För Europa och för Finland är det rent strategiskt viktigt att områdena kring de yttre gränserna är bebodda.

 

Ärade talman,

I SFP arbetar vi för att servicen ska finnas nära människan. Speciellt för mindre orter kan det ha avgörande betydelse hur till exempel hälsostationer eller tingsrätter är placerade. Vår vision är ett Finland där varje medborgare, oavsett postnummer, har tillgång till högkvalitativa offentliga tjänster, där varje region kan blomstra utifrån sina egna förutsättningar, och där samarbete och solidaritet mellan regioner är grunden för vår nationella styrka och välfärd.

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59