Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

13.02.2024 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.

Ärade talman

 

Det nya riksmötet innehåller utmaningar, men också möjligheter. Presidentvalets andra omgång och debatterna mellan Alexander Stubb och Pekka Haavisto lägger ribban högt för den framtida politiska diskussionskulturen i Finland. Den sakliga, analytiska och ömsesidigt respektfulla sättet att framföra politiska åsikter är något vi kan ta exempel här i plenisalen. Inte minst nu när vi under våren kommer att behandla svåra och krävande helheter.

 

På grund av bland annat den ekonomiska utvecklingen, minskade skatteintäkter och ökade utgifter i välfärdsområdena, måste regeringen under våren göra ytterligare anpassningsbeslut. Samtidigt är det klart att Finland inte enbart lyfts genom nedskärningar eller skattehöjningar. Vi behöver också tillväxt och framtidstro. Vi behöver fler människor i jobb och fler framgångsrika företag för att öka skatteinkomsterna som behövs för att trygga vår välfärd. Därför gör regeringen omfattande satsningar på utbildning, forskning, innovationer och infrastruktur samt främjar den rena omställningen inom industrin. Med tanke på arbetsmarknaden är det särskilt viktigt att SFP:s långvariga målsättning om att främja lokala avtala i alla typers företag nu går framåt. Under våren måste vi också ha beredskap till ytterligare åtgärder för att främja tillväxten.

 

Bristen på kunnig arbetskraft är ett av de största hindren för tillväxt enligt näringslivet. I SFP ser vi inte en ökad arbetskraftsinvandring som ett alternativ, vi ser det som en nödvändighet. Därför är det viktigt att tillståndsprocesserna samt erkännandet av utländsk examen försnabbas. Vi i SFP är mycket nöjda att den planerade så kallade tremånadsregeln för att hitta ett nytt jobb nu förlängs till sex månader gällande experter och specialsakkunniga.

För SFP är det också centralt att de konkreta åtgärderna i statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering förverkligas. Arbetet mot rasism måste fortsätta på alla nivåer.

 

Ärade talman

 

En hög utbildningsnivå gynnar tillväxten och samtidigt är utbildningen det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar i livet för alla barn.  Genom att regeringen ökar på antalet årsveckotimmar, utan att utvidga läroplanen, får alla barn bättre möjligheter att lära sig läsa, skriva och räkna. SFP välkomnar förnyandet av trestegs stödet på ett sätt som förbättrar elevernas möjlighet att få tillräckligt stöd och som samtidigt minskar undervisningspersonalens administrativa börda.

 

Regeringen gör en historisk satsning på forskning, utveckling och innovationer. Finansieringen stärks med en miljard euro. Detta är centralt med tanke på den rena omställningen inom industrin, som är ett av de viktigaste sätten att stävja klimatförändringen Samtidigt är den rena omställningen en enorm möjlighet för tillväxten och näringslivet. Enligt EK är investeringspotentialet minst 100 miljarder euro i Finland. För att främja investeringar gör regeringen behandlingen av tillstånd smidigare och tryggar tillgången till ren och förmånlig inhemsk el.

 

Med tanke på självförsörjningen är det också helt nödvändigt att regeringen nu kommer att ändra lagstiftningen för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Vi i SFP hoppas få behandla dessa lagförslag möjligast snart här i plenum. Utvecklingen där en gård per dag slutar i Finland måste brytas.

 

Ärade talman

 

En av Finlands stora utmaningar är personalbristen inom vården. Oberoende hurdan förvaltningsreform eller dimensionering som görs, så finns det ingen god vård utan en välmående och tillräcklig personal. Åtgärderna för att förbättra situationen borde ha gjorts under tidigare valperioder, men måste göras senast nu. Istället för att avveckla sjukhus på grund av rådande personalbrist, behöver vi lösningar för att öka personalen. Och för att trygga vården på svenska behövs mera personal som kan svenska.

 

Helt centralt är nu att se över behörighetskraven och arbetsfördelningen inom vården, så att var och en i personalen kan fokusera mer på det man själv är utbildad till. Byråkratin måste minska så att kundarbete kan prioriteras framom administration och dokumentation. Bättre ledarskap och möjligheter till mer flexibilitet i arbetet är också viktigt med tanke på vårdbranschens attraktionskraft.

 

Vi i Svenska riksdagsgruppen anser att en av vårens viktigaste politiska prioriteringar är att regeringsprogrammets åtgärder för att lösa personalbristen nu framskrider möjligast snabbt.

 

Tack!

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00