Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

08.02.2023 kl. 14:58
Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen

Ärade talman,

Under denna regeringsperiod har Finland genomgått sällsynt svåra tider då både corona-pandemin och Rysslands anfallskrig har skakat vår omvärld. Så som många andra länder i världen, har vi här i riksdagen, tillsammans, fattat stora och nödvändiga beslut för att skydda vår hälsa, stöda finländarnas vardag och stärka vårt försvar. Inte regeringen ensam utan regeringen och oppositionen tillsammans, för vi har sett att dessa beslut har varit nödvändiga. Dyra, men nödvändiga. Samma gäller satsningarna på grön omställning, krisen inom jordbruket, stärkandet av rättsskyddet och mycket mer.

Diskussionen idag känns därför lite krystad. Orsaken till skuldsättningen torde vara klar för alla. Det har till och med hörts krav på ännu mer understöd och ännu mer skattelättnader. Men ja – visst är vi inom SFP bekymrade över vår skuldsättningsgrad och anser naturligtvis att en sund ekonomi är en grundläggande utgångspunkt. Men ansvarsfull politik handlar också om att stå för det man varit med och fattat beslut om – även innan ett val.

 

Ärade talman,

Följden av ekonomisk käpp syns snabbt medan effekten av ekonomisk morot följer långt senare. Därför ska vi hålla huvudet kallt. Kortsiktiga besparingar kan ha långtgående följder vilket vi har sett till exempel inom utbildningen. Vi i SFP anser att vårt fokus ska ligga på tillväxt och att beslut om balanseringsåtgärder fattas med tillväxt i sikte.

Den offentliga sektorn måste allt mer samarbeta med näringslivet, där den gröna omställningen ses som en av framtidens stora möjligheter. Satsningar på forskning, utveckling och innovationer är nödvändiga för vår tillväxt, likaså starkare samarbete mellan högskolorna och näringslivet. Vi ska inte höja företagens beskattning utan satsa på att vår skattepolitik är förutsägbar och långsiktig. De offentliga resurserna kommer att vara knappa men vårt budskap ska vara ytterst tydligt: det lönar sig att arbeta och det lönar sig att investera i Finland.

 

Ärade talman

Vi måste sätta vår fokus och energi på hur vi får fler i arbete och hur vi hittar arbetstagare. Att vi behöver arbetskraft från utlandet är självklart. Skatten på arbete ska på sikt sänkas och skatteprogressionen får inte skärpas. Vi ska sänka tröskeln för företagare att anställa och vi ska jobba för att lokala avtal blir allt vanligare. Vi ska främja företagens internationalisering och se till behandlingstiden för ett arbetstillstånd är max 30 dagar. Vi måste göra det mera lockande för äldre att ta emot deltids- och projektarbete och låta dem vara aktiva utan att beskatta bort deras extra inkomst.

Vi ska fortsätta arbetet med att förnya socialskyddet så att det stöder och hjälper de arbetslösa och styr dem tillbaka in i arbetslivet. Vår målsättning är att de 136 000 finländare som det inte lönar sig för att ta emot arbete får lämplig fortbildning och på så sätt motivation, förutsättningar och ekonomiska incitament att komma in i arbetslivet igen. Vårt sociala skyddsnät måste fungera sporrande, för i samma stund som skyddsnätet blir en hängmatta har vi misslyckats.

Nu mer än någonsin ska vi se till att det vi sätter pengar på verkligen också ger avkastning – avkastning i form av välmående, utbildning och tillväxt.

 

Ärade talman,

Politikens karaktär har under de senaste åren ändrats när uppviglande utspel och svartvita påståenden belönas med okritisk synlighet. Om några månader kommer flera av de partier som sitter här idag att tillsammans försöka bilda en regering. SFP som parti har lång erfarenhet av regeringssamarbete, både under goda och utmanande tider. Vi vet att det som Finland nu behöver är ansvarstagande, helhetstänkande och förmåga att använda våra resurser på bästa möjliga sätt. Det krävs att flera partier sätter sig vid samma bord och tillsammans hittar lösningar och förbinder sig att stå fast vid dem. I detta läge finns det inte utrymme för billiga populistiska poäng. Det är själviskt och kortsiktigt. ”Samförstånd” måste vara ledordet då vi tillsammans ska föra Finland framåt igen.

 

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om ungas framtid            

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
21.11.2023 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.1.–30.6.2024

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
15.11.2023 kl. 15:08

Interpellation om social- och hälsovården

Gruppanförande, hållet av ledamot Henrik Wickström.
18.10.2023 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.
10.10.2023 kl. 13:00

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16